Tweede expertmeeting ‘Panorama van de Zorg’

15 januari 2016 – Drie jaar geleden startte MSD Nederland met de debatserie Panorama van de Zorg. In enkele kleinschalige debatten en een afsluitend congres wordt op strategisch niveau een vraagstuk in de gezondheidszorg uitgediept. Tijdens de derde editie is dat ‘zorg & technologie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar en hoe kunnen zij elkaar versterken voor meer kwaliteit en doelmatigheid in de zorg?’

 Op 30 september 2015 was de eerste expertmeeting en op 16 december was daar expertmeeting twee. Waarover discussieerden de 14 deelnemers dit keer?

Het speelveld van de zorg verandert; in het huidige sociaal-technologische tijdperk duiken uit het niets allerlei start-ups, organisaties en nieuwe businessmodellen op. Hoe komen gevestigde partijen in contact met nieuwe spelers? En wat zijn de mogelijkheden om de zorg te verbeteren en doelmatig te houden en meer met en rondom de patiënt te organiseren?

Aan de hand van praktijkcasussen en gepassioneerde verhalen over twee innovatieve start-ups in de gezondheidszorg, discussieerden de deelnemers over hoe de kloof te overbruggen tussen klein, jong dynamisch en innovatief enerzijds, en groot, (financieel) sterk, log en grijze haren anderzijds, over de kost die voor de baat uit gaat – dat we niet alleen naar vandaag en morgen moeten kijken, maar ook naar overmorgen – over het belang van de rol van patiënt/zorgconsument en over andere, gerelateerde thema’s.

Welke lessen werden er geleerd? Een aantal quotes van deelnemers:

‘We hebben elkaar nodig, we moeten energie stoppen in elkaar vinden en begrijpen.’

‘Al kun je maar een klein dingetje verbeteren in die hele passenger journey, dan is dat al winst.’

‘Verschillende partners kunnen met elkaar samenwerken, jong en oud kan samenwerken; ander perspectief inbrengen en dan is er de combinatie van medicijnen en technologie; dat kan elkaar ook versterken. En het zit ‘m in de combinatie van langer over de tijd kijken en niet alleen naar dat ene jaar.’

‘De wereld verandert snel, als je grijze haren hebt moet je oppassen. Het is belangrijk om verbinding te zoeken met alle stakeholders die aan tafel zitten, iedere partij heeft iets in te brengen. Je moet de horizon verleggen. Groot denken, klein beginnen.’

‘Ook in het huidige systeem zit veel ruimte voor innovaties, al is er misschien iets “Uberigs” nodig om buiten de usual suspects om naar de wereldmarkt te kunnen komen.’ ‘Nieuwe toetreders op de markt gaan voor een enorme dynamiek zorgen.’

‘De start-up-verhalen werken erg inspirerend. Dat helpt ontzettend om de gezondheidszorg weer een push te geven. Dat elan is ook zo aanlokkelijk, dat we het eigenlijk veel meer moeten inzetten om mensen te helpen te willen veranderen.’

‘Er is geen sprake van móéten samenwerken; de mogelijke samenwerkingspartners zijn complementair.’

Ook werd de kracht van het poldermodel geroemd, in zekere zin is dat toch ook de basis van de Panorama van de Zorg-meetings van MSD.

Over het tweede Panorma van de Zorg beraad is er ook een blog op Zorgvisie verschenen . Klik hier om het blog te lezen.