BREATHING IN A NEW ERA

In opdracht van MSD heeft The Economist een vergelijkende studie uitgevoerd over het longkankerbeleid in 11 Europese landen, waaronder Nederland. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘BREATHING IN A NEW ERA’. Op het World Conference on Lung Cancer (WCLC) zijn een aantal bevindingen uit dit rapport gepresenteerd.

Direct na uw aanvraag wordt het rapport per e-mail naar u verzonden.
Bedankt voor het aanvragen van het rapport uit The Economist "Breating in a New Ara".

Dit materiaal wordt door MSD verstrekt bij wijze van dienstverlening aan de medische professie. Informatie in verband met een of meerdere producten is mogelijk niet in lijn met de goedgekeurde productinformatie. Zie de volledige productinformatie (www.cbg-meb.nl of www.ema.europa.eu) voor goedgekeurde informatie over de in deze publicatie genoemde producten en voordat u deze voorschrijft.

NL-NON-00331