Vorige edities

Perspectieven op preventie en shared decision making

Editie 2014 – Gezondheid heeft aandacht nodig. Bescherming en zorg. MSD gelooft dat het mogelijk is om de zorg te optimaliseren en daarbij de kosten te stabiliseren, door bijvoorbeeld opbrengsten op andere vlakken te creëren. Het herschikken van middelen vraagt echter om een ideologische koerswijziging van alle stakeholders. Rondom diabetespreventie en –behandeling zijn concrete interventies en parameters voor verbetering van kwaliteit van leven afgesproken tegen maatschappelijk geaccepteerde kosten én met resultaat- en uitkomstverplichtingen.

Innovatie in kwaliteit en stabilisatie van kosten

Editie 2013 – Goede zorg vraagt om een integrale benadering. Daar zijn drie dingen voor nodig: de beste zorg aanbieden aan mensen met een aandoening, innovatie en het beheersbaar houden van de zorguitgaven. Het is essentieel om op het juiste moment, aan de juiste patiënt, het juiste geneesmiddel ter beschikking te stellen. Zo voorkomen we over- én onderbehandeling, en gaan we verkeerd geneesmiddelengebruik tegen. Goede gezondheidszorg is dan geen kostenpost meer maar een investering.

Lees veel meer over de vorige edities van Panorama van de Zorg in dit paper.

Meer verslagen over de vorige edities zijn op te vragen via communicatie@merck.com.