Nieuw eMagazine Panorama van de Zorg online!

Over Google Glass en innoveren in de zandbak

De zorg verandert, maar dat gaat in een heel ander tempo dan waarin de samenleving verandert. De uitdaging is om het zorgaanbod te blijven vernieuwen, zonder patiënten uit het oog te verliezen. Daarbij zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerking. Tijdens de bijeenkomsten van Panorama van de Zorg ligt de focus op het bundelen van de ontwikkelkrachten van de wetenschap, de farmaceutische industrie, de patiënt en startups. Om zo de kwaliteit van leven te verbeteren en mensen te helpen weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

Tijdens de bijeenkomst in maart 2017 van Panorama van de Zorg stond het volgende thema centraal: Hoe kunnen innovaties het zorgstelsel verbeteren?  In deze editie van het Panorama van de Zorg eMagazine lees je meer over deze vraagstelling en over onderwerpen zoals de toekomstige toepassingen van Google Glass in de zorg. ‘Innoveren in de zandbak’ over innovatieve omgevingen waar het mis mag gaan. En over de spoedopvang voor specialisten – SOS –  in het Haga ziekenhuis.

Sinds 2013 organiseert MSD, samen met de Blommestein Groep, invitational expertmeetings in het kader van ‘Panorama van de Zorg’. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we van gedachten met diverse partijen zoals zorgbestuurders, zorgverzekeraars, artsen, wetenschappers, (zorg)ondernemers en  patiëntvertegenwoordigers. Over toegevoegde waarde, gezondheidswinst, technologie in de zorg en het beheersbaar houden van zorguitgaven.

Lees verder over de ‘Panorama van de Zorg’ bijeenkomsten.