‘Innovatieve zorgtechnologie klopt steeds harder op de deur’

Donderdag 16 maart organiseerde MSD samen met de Blommestein Groep opnieuw een invitational expertmeeting in het kader van ‘Panorama van de Zorg’. Centraal stond de vraag hoe vernieuwingen in zorgtechnologie en patiëntbetrokkenheid in bijvoorbeeld een ziekenhuis, daadwerkelijk tot stand kunnen worden gebracht.  Einte Elsinga, Associate Director Policy bij MSD en initiatiefnemer van het Panorama: “Nieuwe zorgtechnologieën vragen om nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van samenwerking, bínnen en buiten de muren van het ziekenhuis.” Hoe je dat in de praktijk voor elkaar krijgt, daarover  zijn we met elkaar in gesprek, gegaan.

Aan de expertmeeting namen zorgbestuurders, verzekeraars, medisch specialisten, wetenschappers en innovatieve IT bedrijven (start-ups) deel. Einte vervolgt: “Wij geloven dat het mogelijk is om zorg te optimaliseren en gelijktijdig kosten te stabiliseren. Goede gezondheidszorg is een investering, geen kostenpost. Het verbetert de kwaliteit van leven en helpt mensen om weer actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt en de maatschappij.”

Ga naar onze site over Panorama van de Zorg.