Nu beschikbaar: de MSD Manual app

Vraag nu uw download voor MSD Manual aan

De eerste MSD Manual verscheen in 1899. Ruim 120 jaar later is alle informatie gebundeld in een app voor uw smartphone of tablet. De MSD Manual is een product van een samenwerking tussen honderden medische experts wereldwijd, een onafhankelijke redactie en onze medische medewerkers en medical writers.

Direct na uw aanvraag wordt de download per e-mail naar u verzonden.

Bedankt voor het aanvragen van de download voor de MSD Manual app.

MSD gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Door inzending stemt u in met verwerking en/of gebruik van de door u verstrekte gegevens. MSD gebruikt de informatie o.a. om u te voorzien van informatie over onze diensten of producten waarvan wij menen dat die voor u interessant kunnen zijn en om te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit interne en externe regelgeving. U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. Stuurt u hiertoe een email naar info@MSD.nl o.v.v. NLNON- 00025

NL-NON-00025