MSD in gelijkgesteld door Raad van State

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft MSD een internationaal hoogstaand wetenschappelijk onderzoeker en specialist die werkzaamheden voor MSD heeft verricht een te hoog tarief uitbetaald voor zijn werkzaamheden. Dit gebeurde in 2012. MSD is altijd van mening geweest dat er niet willens en wetens een regel is overtreden, aangezien er geen sprake is van een duidelijke regel. Voor de hoogte van het uurtarief voor een specialist die werkzaamheden verricht bestond tot februari 2014 namelijk geen eenduidige regel waar MSD zich naar kon richten. In hoger beroep heeft de Raad van State vandaag MSD in het gelijk gesteld.

MSD heeft verheugd kennis genomen van de uitspraak. De Raad van State heeft – als laatste gerechtelijke instantie – bepaald dat MSD met de betaling binnen de marge is gebleven. We zijn blij dat er nu duidelijkheid is en dat dit ook eerherstel betekent voor de betrokken specialist.
MSD heeft eerder al laten weten dat het van groot belang is dat de vergoedingen die MSD betaalt aan beroepsbeoefenaren, overeenkomt met de huidige regelgeving van het CGR. Daarnaast hecht MSD veel waarde aan transparantie en zorgt er voor dat betalingen aan medisch specialisten in het transparantieregister gepubliceerd worden in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Voor meer informatie: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=90114&q=&summary_only=&print=1