MSD ‘aansprekend voorbeeld’ voor topvrouwen

27 mei 2016 – HAARLEM – Het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven stijgt in slakkengang, maar zeven organisaties en bedrijven waaronder MSD hebben een ‘diamanten award’ gekregen, omdat ze het afgelopen jaar goed hebben gepresteerd op het gebied van man-vrouw-diversiteit.

Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. MSD is een van de organisaties die benoemd is tot ‘aansprekend voorbeeld’. MSD heeft in 2015 bijzonder goed gepresteerd op het gebied van m/v-diversiteit. Het aandeel vrouwen in de top steeg van 24,3% in 2014 naar 25,7% in 2015. Ook Dudok Wonen, gemeente Enschede, Kennedy van der Laan, PostNL, Schiphol Group en Vitens kregen deze beloning.

‘Binnen MSD kom je vrouwen overal tegen’

MSD heeft vrouwen in alle lagen en alle functies binnen de organisatie; in sales/marketing-rollen, in farmaceutische of juist meer technische posities. Als managers, leads of site manager en in kantoorfuncties, in de productie of in de laboratoria. In zijn algemeenheid kom je binnen MSD overal vrouwen tegen. De recente benoemingen van Kaja Natland als Managing Director van MSD Nederland en van Wenny Raaymakers als hoofd van de productie in Haarlem onderstrepen dit.

diversiteit_diamanten-award-2016_02Kracht van verschillen

MSD vindt het belangrijk om een divers personeelsbestand te hebben. Onze topman Kenneth C. Frazier communiceert heel duidelijk en regelmatig over het belang van diversity binnen de MSD-organisatie. “Bij MSD geloven we in de kracht van verschillen van teams van getalenteerde medewerkers op alle niveaus. Uiteenlopende vaardigheden, ervaringen, achtergronden en culturele perspectieven helpen ons om beter inzicht te krijgen in de behoeften van diverse klanten, zorgverleners en patiënten.”

Talent naar de Top werkt

Met het Charter Talent naar de Top committeren inmiddels meer dan 250 werkgevers zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend, aan een duurzaam en effectief m/v-diversiteitsbeleid. Organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend laten zien dat het wettelijk streefcijfer haalbaar is. Sinds de overeenkomst in 2008 werd ondertekend, stijgt het aantal vrouwen in de top met gemiddeld 1% per jaar. Vorige week bleek dat de overheid het eigen streefcijfer haalt: bijna 500 vrouwen bekleden een topfunctie bij de Rijksoverheid (31% van het totaal).
Commitment en ambitie helpen dus om meer vrouwen in de top te krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Talent naar de Top. Charterorganisaties doen waarvoor ze getekend hebben: beleid ontwikkelen om m/v-diversiteit in de top van hun organisatie te realiseren. Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. Charterondertekenaars verplichten zich om jaarlijks hun voortgang te rapporteren aan de commissie Monitoring.

Meer informatie over Talent naar de Top is te vinden op de website www.talentnaardetop.nl