“Laat de meerwaarde van geneesmiddelen zien”

“De zorgkosten in Nederland zijn hoog. En ze blijven stijgen. Daar moeten we met z’n allen op anticiperen. Geneesmiddelen zijn in dat plaatje een relatief klein onderdeel, ongeveer 10 procent van de totale zorgkosten (zie ook https://www.hetzorgverhaal.nl/zorguitgaven). Toch vinden wij bij MSD dat we medeverantwoordelijk zijn om het tij te keren. Het onderwerp ‘kwaliteit van zorg tegen acceptabele kosten’ blijft wat mij betreft hoog op de agenda staan.

De overheid en zorgverzekeraars kijken naar kosteneffectieve, doelmatige zorgoplossingen; en in toenemende mate naar de kwaliteit en de baten van de zorg. De overheid wil betalen voor de beste behandeluitkomsten en houdt daarbij rekening met de belangen van zowel de patiënt als de maatschappij. Men wil kwaliteit bevorderen, besparingen realiseren en verspilling terugdringen. Die doelstellingen onderschrijven we bij MSD van harte.

We willen de meerwaarde van onze geneesmiddelen aantonen. Niet alleen van nieuwe geneesmiddelen, maar ook van middelen die al verkrijgbaar zijn. Dat is mogelijk, want van alle innovaties in de hele gezondheidszorg zijn innovatieve geneesmiddelen wetenschappelijk het meest solide in beeld gebracht, als het gaat om effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid.

Die meerwaarde gaat overigens verder dan de pure gezondheidswinst door het effect van het geneesmiddel. Denk ook aan indirecte besparingen  op ziekenhuisoperaties en opnames. Of bijvoorbeeld reductie van ziekteverzuim – en dus meer arbeidsproductiviteit, lees: winst voor de samenleving of een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Alles telt mee.

Graag dragen wij als MSD actief ons steentje bij. Met bijvoorbeeld doelmatigheidsprogramma’s, waarbij ziekenhuizen niet hoeven te betalen voor behandelingen die niet aanslaan. Of door patiëntprofielen beter af te bakenen samen met artsen.  Of met onze therapietrouwprogramma’s in de eerste lijn. Of door de inzet van biomarkers zodat we beter kunnen voorspellen welke patiënten het best zullen reageren op het geneesmiddel. Verder voeren we de dialoog rondom het up-to-date maken van  behandelrichtlijnen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Zodat we uiteindelijk niet kortweg voor de goedkoopste oplossing kiezen, maar voor de meest optimale therapie, voor de juiste patiënt.

We bieden rondom onze geneesmiddelen waarde toevoegende oplossingen die als doel hebben de kwaliteit en efficiëntie van de zorg verbeteren. Dit zijn ‘solutions’ die de efficiënte inzet van geneesmiddelen stimuleren en verspilling helpen voorkomen. Een goede voorbeeld hiervan is CALM. Op die manieren proberen we te besparen op zorgkosten en ook nog op een duurzame wijze met oog voor de lange termijn.

MSD werkt actief samen met de overheid om geneesmiddelen zo doelmatig en betaalbaar mogelijk beschikbaar te maken voor diegene die het nodig heeft. Wij doen dit door bijvoorbeeld de inzet van biomarkers, maar ook door het ontwikkelen van innovatieve netto prijsmodellen. Het juiste geneesmiddel op het juiste moment voor de juiste patiënt daar gaat het ons om. Want duurzaam betaalbare zorg is ook onze zorg!”

Jolanda Crombach is Director Market Access, Policy en Communications MSD