“Werken aan de grote medische vraagstukken van deze tijd”

“Een bedrijf van dit kaliber is aan zijn stand verplicht om te investeren in de grote medische vraagstukken van onze tijd. Dat doen we dan ook. We focussen ons op aandoeningen die mensen ernstig belemmeren in hun functioneren, of zelfs levensbedreigend zijn, en die vragen om nieuwe geneesmiddelen.

We zetten ons in voor een breed scala aandoeningen, waaronder effectieve behandeling van kanker. We zoeken naar nieuwe antibiotica en helpen mee om antibioticaresistentie te voorkomen. Waar we nu heel hard aan werken, zijn geneesmiddelen die niet alleen de symptomen van Alzheimer bestrijden maar de daadwerkelijke ziekteactiviteit aanpakken. Waarmee een heel nieuw perspectief ontstaat voor de behandeling van deze ziekte. Wat ontzettend belangrijk is, is dat we daarbij geen one-size-fits-all aanpak hanteren. In nauwe samenwerking met medische professionals willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan goed en doelmatig geneesmiddelengebruik. Dat betekent onder meer dat we bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën gedegen proberen te onderzoeken welke patiëntgroepen er het meest mee gebaat zijn, door bijvoorbeeld te kijken naar biomarkers, dit zijn meetbare hoeveelheden van stoffen in het bloed, die een indicator kunnen zijn voor bepaalde ziekten.

Onze kernactiviteit is en blijft het ontdekken, ontwikkelen en distribueren van geneesmiddelen. Maar we kijken ook verder, naar zorgoplossingen die in het directe verlengde van onze geneesmiddelen liggen. Dat kan betekenen dat we bij een bepaald geneesmiddel een stukje extra verantwoordelijkheid op ons nemen. Bijvoorbeeld voor gekoeld transport tot bij de gebruiker thuis, om de kwaliteit van het geneesmiddel te helpen garanderen.

Het betekent ook dat we meedenken over zaken als het bevorderen van therapietrouw, het tegengaan van verspilling. Het heeft een duidelijke meerwaarde om samen met bijvoorbeeld artsen en apothekers over zulke vraagstukken na te denken.

Persoonlijk ben ik er erg trots op om aan dat alles mee te werken. Om te werken voor een bedrijf dat echt het verschil maakt, met zowel innovatieve geneesmiddelen als daaraan gerelateerde zorgoplossingen. Een bedrijf ook dat uitblinkt in gedegenheid, robuuste wetenschap beoefend door getalenteerde en gecommitteerde mensen.”

Caroline Doornebos is Medical Director bij MSD.