CALM (Cold-chain Adherence Last-Mile)

Tijdens de productie, opslag en het vervoer van geneesmiddelen gelden strikte richtlijnen. Maar zodra ze de apotheek verlaten, is er geen controle meer op hoe ze thuis worden bewaard. Sommige medicatie moet gekoeld bewaard worden op de juiste temperatuur. Verkeerd bewaarde geneesmiddelen kunnen mogelijk gevolgen voor de werkzaamheid ervan hebben.

MSD heeft in samenwerking met artsen, apothekers en gezondheidstechnologen CALM ontwikkeld. CALM staat voor ‘Cold-chain Adherence Last-Mile’. Het is een intelligente sensor die als onderdeel van de medicijnverpakking continu de bewaarcondities meet en registreert. Deze oplossing waarborgt de juiste condities waaronder een geneesmiddel thuis bewaard wordt.

Hoe werkt CALM?

Temperatuurgevoelige medicatie wordt verpakt in een verzegelde verpakking met een intelligente sensor. Deze sensor meet door middel van ‘real time monitoring’ constant de temperatuur. De patiënt krijgt een CALM-cooler in bruikleen om het geneesmiddel bij de juiste temperatuur (continu tussen de 2 en 8 graden Celsius) te bewaren. Deze koeloplossing vervangt de keukenkoelkast en kan zelfs voor 10 uur gekoeld mee op reis. De sensor registreert naast de temperatuur ook of en wanneer de verpakking is geopend. Als dit niet op het juiste tijdstip gebeurt, ontvangt de patiënt via de app automatisch een herinnering voor toediening.

De behandelend arts en/of apotheker kunnen door middel van een online dashboard, met goedkeuring van de gebruiker, real time gegevens raadplegen om de behandeldoelen te controleren. Mochten de behandeldoelen niet gehaald worden, dan kunnen zij samen met de patiënt nagaan waarom de gemaakte afspraken over het tijdig en juist gebruiken van de medicatie niet nagekomen worden. Zo wordt de therapie mogelijk effectiever en de therapietrouw verhoogd.

Wat levert het op?

CALM heeft diverse voordelen. De bewaarcondities worden gedurende het hele traject gewaarborgd. CALM is ingericht om uiteindelijk verspilling tegen te gaan. Voor ziekenhuizen, artsen en apotheken zorgt CALM voor meer efficienctie en waarborgt de productkwaliteit. Door de automatische herinnering kan CALM bijdragen aan een betere therapietrouw. Dat samen leidt tot een betere kwaliteit van zorg, terwijl er op kosten wordt bespaard.

Waarom doet MSD dit?

MSD wil een bijdrage leveren aan een duurzaam betaalbare gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Wij werken daarom samen met partners in de zorg – zoals artsen, patiënten en beleidsbepalers – om geneesmiddelen op een doelmatige en kostenbewuste manier in te zetten. Geneesmiddelen die het verschil kunnen maken tussen ziek op bed liggen of weer deelnemen aan de maatschappij en soms zelfs tussen leven en dood. Duurzaam betaalbare zorg is ook onze zorg.