Lung Cancer Awareness

November staat ook bekend als Lung Cancer Awareness Maand. MSD heeft een eenmalige uitgave om extra aandacht te vragen voor longkanker en te informeren over de laatste ontwikkelingen. In het Long Magazine komen meerdere longartsen en de patiëntenvereniging aan het woord om meer uitleg te geven over de behandelingen en wat het betekent voor patiënten om de diagnose longkanker te krijgen.

Direct na uw aanvraag wordt het magazine per e-mail naar u verzonden.
Bedankt voor het aanvragen van het Long Magazine.

Dit materiaal wordt door MSD verstrekt bij wijze van dienstverlening aan de medische professie. Informatie in verband met een of meerdere producten is mogelijk niet in lijn met de goedgekeurde productinformatie. Zie de volledige productinformatie (www.cbg-meb.nl of www.ema.europa.eu) voor goedgekeurde informatie over de in deze publicatie genoemde producten en voordat u deze voorschrijft.

NL-NON-00331