MSD en Infectieziekten

Omdat onze betrokkenheid niet van gisteren is

Al ruim 80 jaar draagt MSD bij aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins voor de preventie en behandeling van infectieziekten1. Sinds eind jaren ’30 is MSD betrokken bij de ontwikkeling van antibiotica. In 1938 introduceerden wij sulfamerazine2, één van de allereerste antibiotica. In de jaren ‘40 ontwikkelde MSD samen met de Rutgers Universiteit één van de eerste methodes voor de grootschalige productie van penicilline3.

In ons portfolio hebben wij vaccins ter preventie van infectieziekten en antimicrobiële middelen (geneesmiddelen voor de behandeling van infecties veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen en schimmels)4:

 • Vaccins, ter voorkoming van infecties
 • Antivirale middelen, ter behandeling van virusinfecties
 • Antibiotica, ter behandeling van bacteriële infecties
 • Antimycotica, ter behandeling van schimmelinfecties
 • Anti-toxine ter voorkoming van terugkerende bacteriële darminfectie

Omdat nieuwe behandelopties nodig blijven

Wereldwijd zien we dat de resistentie tegen antibiotica5 en antimycotica6 toeneemt. Daardoor worden infecties waarvoor eerder geschikte antibiotica of antimycotica beschikbaar waren steeds moeilijker te behandelen.

MSD is één van de gezondheidsbedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek naar nieuwe antibiotica. En wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling voor behandeling van infectieziekten, om ook in de toekomst zeker te zijn van bruikbare en werkzame geneesmiddelen en vaccins2.

Omdat de wereld van infectieziekten ook niet stilstaat

MSD is op meerdere vlakken actief in de strijd tegen antibioticaresistentie7:

 • Ontwikkeling en productie van vaccins, die infecties voorkomen en het gebruik van antibiotica reduceren
 • Onderzoek, ontwikkeling en introductie van nieuwe behandelingen en alternatieven voor antibiotica
 • Stimuleren van programma’s voor verantwoord gebruik van antibiotica
 • Samenwerking met organisaties die bezig zijn met AMS (Antimicrobial Stewardship)
 • Ondersteuning van wetenschappelijke studies
 • Bijdragen aan de wereldwijde monitoring van antimicrobiële resistentie door onze SMART studie (Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trend)
 • Pleitbezorger van beleidsoplossingen om duurzame investering in de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen in de strijd tegen antibioticaresistentie te ondersteunen

 


 1. https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/infectious-diseases/
 2. https://www.merck.com/about/views-and-positions/FINAL%20Antibiotic%
  20Resistance%20Public%20Policy%20Statement
  %20July%202015.pdf
 3. https://www.merck.com/about/our-work/amr.html
 4. http://s3.amazonaws.com/msd17-assets/wp-content/uploads/2017/
  10/23181501/MSD-Global-AMR-Action-Plan-2.pdf
 5. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/antibioticaresistentie/
  aanpak-antibioticaresistentie
 6. https://www.amr-insights.eu/steeds-meer-resistente-schimmels/
 7. https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/
  infectious-diseases/antimicrobialsantibiotics/