Infectieziekten

MSD heeft een lange geschiedenis op het gebied van de ontwikkeling en productie van antibiotica. In de jaren ’40 waren wij een van de eerste bedrijven die het in 1928 ontdekte penicilline op grote schaal kon produceren. Ook stond MSD in 1938 aan de wieg van sulfamerazine, het eerste antibioticum voor dieren en droegen onderzoekers bij aan de ontwikkeling van streptomycine, het eerste antibioticum dat effectief was tegen tuberculose.

Resistentie van bacteriën tegen antibiotica wordt een steeds groter probleem. Wereldwijd en ook in de EU. Hoewel Nederland het relatief goed doet op dit terrein, kan resistentie ook hier in de nabije toekomst een probleem gaan vormen.

De strijd tegen antibioticaresistentie is één van de speerpunten van de Nederlandse overheid om zowel het gebruik van antibiotica terug te dringen als om alternatieven te vinden. MSD investeert daarom in onderzoek en ontwikkeling op het terrein van infectieziekten om ook in de toekomst zeker te zijn van bruikbare en werkzame antibiotica. Innovatie mag nooit stil staan.

Animal Health

Bij MSD Animal Health worden dierenhouders aangemoedigd om hun dieren pro-actief te vaccineren, zodat ziekteverspreiding en afhankelijkheid van antibiotica verder teruggedrongen wordt. Ook daar wordt geïnvesteerd in onderzoek zodat we meer kennis genereren over het juiste gebruik van antibiotica. En daar profiteren zowel mens als dier van. Ook ondersteunen we dierenhouders op allerlei vlakken, bijvoorbeeld als het gaat  om voeding en huisvesting. Daarmee helpen we het optreden van bacteriële infecties en dus de noodzaak voor antibiotica  terug te dringen. Meer informatie is te vinden op de website van  MSD Animal Health.

Europese Antibioticadag

We staan dan ook elk jaar stil bij de Europese Antibioticadag om het belang van verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier te onderstrepen.

Wij zien het daarnaast als onze medeverantwoordelijkheid om het juiste gebruik van antibiotica te stimuleren. Dit vullen we in door gecoördineerde activiteiten te ondersteunen die het juiste gebruik van antimicrobiële middelen verbeteren. MSD speelt zo een rol spelen bij het bevorderen van het maken van de juiste, geïnformeerde keuze op het gebied van optimale antimicrobiële behandeling, dosis, behandelingsduur en toedieningswijze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In landen over de hele wereld heeft MSD een breed portfolio aan antibacteriële, antifungale en antivirale middelen en vaccins voor de behandeling en preventie van infectieziekten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op onze overzichtspagina van geneesmiddelen.