Hart- en Vaatziekten en MSD

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Een te hoog cholesterolgehalte is één van de factoren die het risico op hart- en vaatziekten of een beroerte vergroot. Een goede controle van het cholesterolgehalte is dus belangrijk.

Cholesterol

Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor en kan leiden tot slagaderverkalking (atherosclerose). Een lager cholesterolgehalte vermindert de kans op hart- en vaatziekten.

Wanneer iemand een te hoog cholesterolgehalte heeft dan is een behandeling met geneesmiddelen niet altijd nodig. Een gezonde leefstijl is de eerste stap en kan het gehalte verlagen. Onder een gezonde leefstijl verstaan we gezond eten, voldoende bewegen en niet roken.

Er zijn ook mensen die wel via geneesmiddelen hun cholesterolgehalte moeten verlagen. Om te bepalen of iemand voor een dergelijke behandeling in aanmerking komt, kijkt een arts naar meer factoren dan alleen het cholesterolgehalte. Bij een dergelijke beslissing wordt er ook gekeken naar risicofactoren. De behandeling is vooral gericht op het verlagen van het LDL-cholesterol.

Wat wij doen tegen hart- en vaatziekten

We hebben een lange historie in de behandeling van hart- en vaatziekten in het algemeen en het beheersen van cholesterol in het bijzonder. In 1989 introduceerden we de eerste statine in Nederland. In de afgelopen jaren gingen innovatie en onderzoek door, om ook op andere manieren het cholesterol verder te verlagen.

Meer informatie over cholesterol, hart- en vaatziekten of beroerte?

Meer informatie is te vinden via de websites van de Hartstichting en HartVolgers.


Bronnen:

– Multi-disciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement, herziening 2011
– Montalescot G, et .a. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013;34:29493003. Medline