Gezond leven

We gaan verder dan de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. We willen mensen informeren over hun medicijn én het gebruik ervan.

Eerste-uitgiftefolders

Wie voor het eerst een geneesmiddel krijgt voorgeschreven, krijgt bij veel van onze geneesmiddelen een zogenoemde ‘eerste-uitgiftefolder’. Alle informatie over het geneesmiddel én het gebruik ervan wordt op deze manier toegankelijk gemaakt. Een heldere en praktische aanvulling op de bijsluiter.

Solutions

MSD denkt ook mee over oplossingen die het leven van mensen met een aandoening eenvoudiger maken en waarmee het goed gebruik van geneesmiddelen wordt bevorderd. Bijvoorbeeld een ingenieuze koeloplossing waarmee temperatuurgevoelige geneesmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.

Of een Calprotectine thuistest waarbij mensen met een darmziekte thuis hun ziekteactiviteit kunnen meten en delen met hun arts. Hiermee krijgen ze meer controle over-en inzicht in hun behandeling.

Apps en websites

We ontwikkelen apps en websites met informatie over een bepaald thema. Ze bevatten niet alleen informatie over de behandeling, maar ook over gezond leven of hoe je de kwaliteit van leven verbetert met als doel om je leven beter in te richten en minder last te hebben van een aandoening.

Instructievideo’s

Sommige geneesmiddelen worden toegediend door middel van een injectie door een arts of  verpleegkundige. In een aantal gevallen kan en mag je dat ook zelf doen. Om je te helpen bij de toediening hebben we informatieve websites met onder meer instructievideo’s ontwikkeld. Deze zijn alleen toegankelijk, indien een arts het geneesmiddel heeft voorgeschreven, met behulp van een inlogcode die bij het geneesmiddel wordt meegegeven.

Ga naar

Hieronder kun je een aantal links vinden naar apps en speciale websites van MSD of online initiatieven waar MSD bij betrokken is:

MSD Oncology

anticonceptie.nl