Gezond leven

We gaan verder dan de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. We willen mensen informeren over hun medicijn én het gebruik ervan.

Eerste-uitgiftefolders

Wie voor het eerst een geneesmiddel krijgt voorgeschreven, krijgt bij veel van onze geneesmiddelen een zogenoemde ‘eerste-uitgiftefolder’. Alle informatie over het geneesmiddel én het gebruik ervan wordt op deze manier toegankelijk gemaakt. Een heldere en praktische aanvulling op de bijsluiter.

Apps en websites

We ontwikkelen apps en websites met informatie over een bepaald thema. Ze bevatten niet alleen informatie over de behandeling, maar ook over gezond leven of hoe je de kwaliteit van leven verbetert met als doel om je leven beter in te richten en minder last te hebben van een aandoening.

Instructievideo’s

Sommige geneesmiddelen worden toegediend door middel van een injectie door een arts of  verpleegkundige. In een aantal gevallen kan en mag je dat ook zelf doen. Om je te helpen bij de toediening hebben we informatieve websites met onder meer instructievideo’s ontwikkeld. Deze zijn alleen toegankelijk, indien een arts het geneesmiddel heeft voorgeschreven, met behulp van een inlogcode die bij het geneesmiddel wordt meegegeven.