HIV AIDS en MSD

Sinds 1986 houdt MSD zich bezig met onderzoek naar de behandeling van HIV. Deze inspanningen zorgden er mede voor dat 10 jaar later, in 1996 er een behandeling kwam waardoor mensen niet meer overleden aan Aids. In de loop der jaren is HIV hierdoor veranderd van een dodelijke naar een chronische ziekte.

We hebben ons altijd ingezet voor een betere HIV/Aids zorg wereldwijd. En ook nu nog ondersteunen we op diverse plekken in de wereld projecten rond preventie, behandeling, zorg en ondersteuning voor mensen met HIV en Aids.

Botswana

In Botswana richtten we in 2000 de African Comprehensive HIV/Aids Partnerships (ACHAP) op: een initiatief van de overheid, MSD en de Bill & Melinda Gates Foundation. ACHAP steunt en versterkt de strijd tegen de HIV-epidemie met preventie, zorg, ondersteuning en behandeling. Wij doen dat met financiële steun en door schenkingen van medicijnen.

Estland

In Estland steunen we het ‘You Will Not Be Alone’ rehabilitatiecentrum. Door middel van informatie, scholing en het bijbrengen van normen en waarden wil het centrum in Oost-Estland risicogedrag onder jongeren verkleinen.

Rusland

Dance4Life vraagt aandacht voor informatie en onwetendheid rond seksualiteit, waaronder HIV en Aids. Sinds 2008 ondersteunen we de activiteiten van deze jongerenbeweging. In Rusland zijn tot dusver ruim 27.000 scholieren bereikt.

China

In China werken we al ruim tien jaar samen met de Chinese overheid. In het China-MSD HIV Aids Partnership (C-MAP) staan preventie, behandeling en zorg bij HIV en Aids in het land centraal. Naast financiële middelen brengen we hier onze deskundigheid en ervaring in van soortgelijke initiatieven, zoals in Botswana.