“Safety First, Quality Always”

“Safety First, Quality Always’. Dat is waar we bij MSD iedere dag voor gaan. De gezondheid van de mensen die onze geneesmiddelen en vaccins gebruiken, staat altijd voorop. En anno 2018 betekent dat ook: ongeëvenaard investeren in ‘serialisatie’, zodat straks op iedere verpakking een unieke, scanbare blokjescode gezet kan worden,” zegt Henk Visser, projectleider TechOps bij MSD in Haarlem.

“Wie in Nederland naar de apotheek gaat, denkt over het algemeen niet: ‘zou m’n geneesmiddel wel of niet vervalst zijn?’ Daar is ook geen reden voor: de medicatieveiligheid in ons land is uitstekend geregeld. Maar in het buitenland kan dat anders zijn en hier in Haarlem verpakken we óók geneesmiddelen voor zo’n 140 andere landen.”

“Via de media, maar ook van internationale collega’s, hoor ik vanuit sommige landen soms de gekste dingen. Zo hoorde ik dat artsen en apothekers in Afrika potjes met pillen soms flink door elkaar schudden, voordat zij ze aan iemand meegeven. Ontstaat er daardoor een waas in het potje, of vallen de pillen uit elkaar, dan is nader onderzoek nodig: zijn deze pillen echt of vervalst? En ook online bestaat er een illegale handel. Namaakmedicijnen uit India en China kunnen in potentie ook jouw en mijn gezondheid op het spel zetten…”

Unieke code

“Serialisatie van geneesmiddelen betekent dat elk doosje dat op recept verkrijgbaar is, een unieke code krijgt. Per 9 februari 2019 moeten alle verpakkingen in 27 EU-landen een tweedimensionale blokjescode hebben. Ook moet elke verpakking dan verzegeld zijn en alle unieke codes moeten via een geavanceerd Europees systeem terecht komen in de centrale database van ieder land.”

“Deze nieuwe Europese verplichting heeft voor ons bedrijf een enorme impact. Een groot deel van de ruim 5600 MSD’ers in Nederland krijgt er mee te maken. Jaarlijks worden alleen al in Haarlem honderden miljoenen doosjes met geneesmiddelen en vaccins uiterst zorgvuldig en efficiënt verpakt. Nu meestal nog zonder, maar straks allemaal mét unieke code. Dat brengt overal in het bedrijf bergen extra werk met zich mee. Niet alleen in de fabrieken, maar ook op kantoor.”

Meterslang

“Wij passen nu al onze machines en systemen aan. Alles. Een stuk of 30, allemaal meterslange installaties komen één voor één aan de beurt. Twee of drie weken staat zo’n installatie dan helemaal stil. En dat terwijl de vraag naar onze geneesmiddelen en vaccins alleen maar toeneemt…

Alle hens aan dek dus. Mankracht én denkkracht hebben we nodig, zodat eind dit jaar 80% van alle doosjes die hier de deur uitgaan, een unieke scanbare code hebben. En zo werken we toe naar de climax in februari 2019.”

“We willen er absoluut zeker van zijn dat onze geneesmiddelen en vaccins zo veilig mogelijk zijn. Wij, maar ook de groothandel, apothekers en toezichthouders: iedereen neemt z’n verantwoordelijkheid. Samenwerken is het credo, binnen én buiten bedrijf, nationaal én internationaal. Vervalsingen zijn soms heel slim gemaakt, dus hebben we een verificatiesysteem nodig dat nóg slimmer is. En een veilige keten van fabriek naar patiënt. Zo zorgen we samen goed voor onze gezondheid.”

Henk Visser is projectleider TechOps bij MSD in Haarlem