VAXELIS®

VAXELIS®, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit.

Difterie, tetanus, pertussis (acellulair, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (geïnactiveerd) en Haemophilustype b geconjugeerd vaccin (geadsorbeerd).

Therapeutische indicaties

VAXELIS (DTaP-HB-IPV-Hib) is geïndiceerd voor primaire en boostervaccinatie bij baby’s en peuters vanaf een leeftijd van zes weken tegen difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis en invasieve ziekten veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b (Hib).

Het gebruik van VAXELIS dient te gebeuren in overeenstemming met officiële aanbevelingen.