SINGULAIR®

SINGULAIR® (stofnaam montelukast, MSD) behoort tot de leukotrieenreceptorantagonisten. Leukotriënen veroorzaken ontsteking en vernauwing van de luchtwegen in de longen. Montelukast wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen van 2 t/m 5 jaar bij wie de astma onvoldoende onder controle is met hun medicatie en bij wie aanvullende therapie nodig is.
Dit middel kan ook worden gebruikt als alternatieve behandeling voor inhalatiecorticosteroïden (IHC) bij kinderen van 2 t/m 5 jaar die onlangs geen orale corticosteroïden voor astma hebben gebruikt en bij wie aangetoond is dat ze niet in staat zijn IHC te gebruiken.
Dit middel helpt ook door inspanning opgewekte vernauwing van de luchtwegen te voorkomen bij kinderen van 2 jaar en ouder.