SINEMET®

SINEMET® (levodopa/carbidopa, MSD) wordt voorgeschreven om de symptomen van de ziekte van Parkinson te behandelen. De symptomen van deze ziekte worden waarschijnlijk veroorzaakt door een tekort aan dopamine, een stof die normaliter door de hersenen geproduceerd wordt.
Dopamine speelt een rol bij de beheersing van spierbewegingen. Bij een tekort treden er problemen in spierbewegingen op. Het levodopa vult het tekort aan dopamine aan doordat het in dopamine wordt omgezet, terwijl carbidopa ervoor zorgt dat genoeg levodopa de hersenen bereikt.