RENITEC®

RENITEC® (stofnaam enalaprilmaleaat, MSD) is een bloeddrukverlagende stof die wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) en/of voor de behandeling van een verminderde werking van het hart (hartfalen) en voor de preventie van symptomatisch hartfalen.

Enalaprilmaleaat kan gebruikt worden bij hartfalen voordat er verschijnselen optreden, omhet optreden van deze verschijnselen (zoals kortademigheid, dikke enkels en voeten en moeheid na lichte inspanning zoals wandelen) uit te stellen.