PROVARIVAX®

PROVARIVAX®, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Varicellavaccin (levend).

Therapeutische indicaties

PROVARIVAX is geïndiceerd voor de vaccinatie tegen varicella bij personen vanaf 12 maanden (zie rubrieken 4.2 en 5.1 van de SmPC).

PROVARIVAX kan in speciale gevallen worden toegediend aan kinderen vanaf 9 maanden, bijvoorbeeld wanneer dit in overeenstemming is met de nationale vaccinatieschema’s of in geval van een uitbraak (zie rubrieken 4.2, 4.5 en 5.1 van de SmPC).

PROVARIVAX kan ook worden toegediend aan vatbare personen die aan het varicellavirus zijn blootgesteld. Vaccinatie binnen 3 dagen na de blootstelling kan een klinisch verlopende infectie voorkomen of het verloop van de infectie beïnvloeden. Aanvullend zijn er beperkte gegevens die erop wijzen dat vaccinatie tot 5 dagen na de blootstelling het verloop van de infectie kan beïnvloeden (zie rubriek 5.1 van de SmPC).