PNEUMOVAX® 23

Pneumovax 23, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Polysacharide Pneumokokkenvaccin.

Therapeutische indicaties

Pneumovax 23 is geïndiceerd voor de actieve immunisatie tegen ziekte veroorzaakt door de pneumokokkenserotypes die het vaccin bevat. Het vaccin is geïndiceerd voor gebruik bij personen van 2 jaar of ouder, bij wie een verhoogd risico bestaat op morbiditeit of mortaliteit als gevolg van een ziekte veroorzaakt door pneumokokken. De specifieke risicocategorieën die geïmmuniseerd moeten worden, dienen bepaald te worden aan de hand van de officiële aanbevelingen.

Het vaccin is niet doeltreffend voor de preventie van acute otitis media, sinusitis en andere gangbare infecties van de bovenste luchtwegen.