PIFELTRO®

PIFELTRO® (stofnaam doravirine, MSD) wordt gebruikt voor de behandeling van hiv-infectie (hiv is de afkorting van ‘humaan immunodeficiëntievirus’). Het behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘antiretrovirale geneesmiddelen’ genoemd worden.