KEYTRUDA®

KEYTRUDA® (stofnaam pembrolizumab, MSD) wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderd melanoom (een vorm van huidkanker), voor de eerste- en tweedelijnsbehandeling van gevorderd of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, en voor klassiek Hodgkinlymfoom. Pembrolizumab behoort tot een nieuwe generatie immunotherapeutische geneesmiddelen, waarvan de werking is gebaseerd op blokkade van de PD-1-receptor, een celgebonden eiwit die een belangrijke rol speelt bij kanker.