KEYTRUDA®

KEYTRUDA® (stofnaam pembrolizumab, MSD) wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met;

• een soort huidkanker die melanoom wordt genoemd:
• een soort longkanker die niet-kleincellige longkanker wordt genoemd
• een soort kanker die klassiek hodgkinlymfoom wordt genoemd
• een soort kanker die blaaskanker (urotheelcarcinoom) wordt genoemd
• een soort hoofd-halskanker die plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied wordt genoemd.

Mensen krijgen KEYTRUDA als hun kanker is uitgezaaid of niet met een operatie kan worden verwijderd. Of nadat zij een operatie hebben gehad om een melanoom weg te halen, of om te helpen voorkomen dat hun kanker terugkomt (adjuvante behandeling).

Mensen kunnen KEYTRUDA krijgen in combinatie met chemotherapie voor niet eerder behandelde nietkleincellige longkanker. Het is belangrijk om dan ook de bijsluiters van de chemotherapie te lezen.