INVANZ®

invanz_packshot2-211x300[1]

INVANZ® (stofnaam ertapenem, MSD) is een breedspectrumantibioticum voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën waarvan het bekend of zeer waarschijnlijk is dat deze gevoelig zijn voor ertapenem: intra-abdominale infecties (infecties in de buik), infecties van de huid en weke delen van de voet (diabetische voet), buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie (longontsteking) acute gynaecologische infecties. Daarnaast kan ertapenem ook worden voorgeschreven bij volwassenen ter preventie van infectie op de operatieplaats na operatie van dikke darm en/of rectum. Ertapenem dient éénmaal daags te worden toegediend met behulp van een infuus.