HBVAXPRO®

Hepatitis B-vaccin (rDNA, suspensie voor injectie in verschillende doseringen 5, 10 en 40 μg).

Therapeutische indicaties

HBVAXPRO is bestemd voor actieve immunisatie tegen hepatitis B-infecties veroorzaakt door alle bekende subtypen in personen:

  • vanaf de geboorte tot en met de leeftijd van 15 jaar waarvan aangenomen wordt dat ze risico lopen op blootstelling aan het hepatitis B-virus (dosering 5 μg);
  • vanaf 16 jaar waarvan aangenomen wordt dat ze risico lopen op blootstelling aan het hepatitis B-virus (dosering 10 μg);
  • en voor volwassen predialyse- en dialysepatiënten (dosering 40 μg).

De specifieke risicocategorieën die geïmmuniseerd moeten worden dienen bepaald te worden op basis van de officiële aanbevelingen.

Het kan verwacht worden dat hepatitis D ook voorkomen zal worden door immunisatie met HBVAXPRO aangezien hepatitis D (veroorzaakt door het delta-agens) niet voorkomt in afwezigheid van hepatitis B-infectie.