DIPROLENE®

DIPROLENE® (stofnaam betamethasondipropionaat) onderdrukt de ontstekingsreactie en de verschijnselen van verschillende, vaak met jeuk gepaard gaande huidaandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende aandoeningen te genezen. Diprolene dient qua werkingsniveau te worden ingedeeld in de groep van sterk tot zeer sterk werkzame middelen. Diprolene, hydrogel wordt door uw arts voorgeschreven bij bepaalde huidziekten die gunstig reageren op de plaatselijke behandeling met geneesmiddelen die corticosteroïden bevatten.
De toepassing van dit middel met een sterk werkzame stof blijft in het algemeen beperkt tot bepaalde huidziekten die onvoldoende reageren op zwakker werkzame middelen (bijvoorbeeld psoriasis).