DELSTRIGO®

DELSTRIGO® (stofnaam doravirine/lamivudine/tenofovirdisoproxil, MSD) wordt gebruikt voor de behandeling van hiv-infectie (hiv is de afkorting van ‘humaan immunodeficiëntievirus’). Het behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘antiretrovirale geneesmiddelen’ genoemd worden.