eCME Aspergillus

eLearning Azole Resistance in Aspergillus Fumigatus door prof. dr. Paul E. Verweij MD FECMM, Radboud MC

Het inademen van de schimmel Aspergillus fumigatus is voor gezonde mensen zelden een probleem. Dat is anders bij patiënten die ernstig immuun gecompromitteerd zijn.

Het succesvol behandelen van patiënten met invasieve aspergillose wordt bemoeilijkt door toenemende resistentie tegen azolen. Door het volgen van onze online nascholing vergroot u uw kennis over azolenresistentie bij Aspergillus fumigatus. Ook worden implicaties voor de klinische praktijk besproken.

Deze nascholing is geaccrediteerd voor 1 punt door NVMM, NIV en NVZA.

De behandelde onderwerpen:

  • Belang lokale epidemiologie van invasieve schimmelinfecties (per afdeling)
  • Diagnose invasieve aspergillose en gevoeligheid van A. fumigatus voor diverse antifugale middelen
  • Mechanismen van azolenresistentie
  • Screening en detectie van resistentie
  • Risicoprofielen
  • Rol azolen als profylaxe, primaire therapie en refractaire therapie bij toenemende azolenresistentie
  • Aanbevelingen SWAB-richtlijn