Informatie voor leveranciers

Op deze pagina vindt u informatie betreffende inkoop- en factuurinstructies van MSD; Merck Sharp & Dohme B.V. en/of N.V. Organon.

Voor facturatie met betrekking tot MSD Animal Health kunt u terecht op https://www.my-msd-animal-health.nl/.

Informatie over facturen inzake sponsoring/ grants en/of declaraties

Deze informatie is van toepassing op facturen gerelateerd aan een sponsoring/grant of een declaratie. Deze facturen/declaraties dienen uitsluitend aan de contactpersonen bij MSD per reguliere post of per e-mail te worden gestuurd. Op deze facturen/declaraties hoeft geen PO (Purchase Order) nummer te worden opgenomen. Als het om een sponsoring/grant gaat, neem dan het ‘EM nummer’ op in de factuur. Dit EM nummer bevindt zich links bovenaan op de overeenkomst met MSD B.V. Volg verder de factuurinstructies zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst met MSD.

Inkoopinstructies

Alle medewerkers van MSD die een order kunnen plaatsen voor goederen en/of diensten doen dit door middel van een Purchase Order (PO). Als er nog geen PO nummer is ontvangen vanuit MSD, dan dient er direct contact opgenomen te worden met de MSD contactpersoon (de besteller/opdrachtgever).

Factuurinstructies

Belangrijk: Veel leveranciers maken inmiddels gebruik van de mogelijkheid tot electronische facturatie d.m.v. Tungsten (OB10). Indien dit het geval is, kunnen facturen uitsluitend via Tungsten ingediend worden.

Om een soepele afhandeling en tijdige betaling van de facturen te garanderen, dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

De factuur dient de volgende gegevens te bevatten:

• Factuurnummer en factuurdatum
• Geregistreerde bedrijfsnaam en adres
• BTW nummer (indien van toepassing)
• Betalingsgegevens (adres/bank gegevens)
• Een geldig PO nummer van MSD

Als referentie moeten alle facturen voorzien zijn van een MSD PO nummer. Facturen waarop het PO nummer ontbreekt of waarvan blijkt dat de bedrijfsgegevens niet overeenkomen met de gegevens zoals die in ons systeem bekend zijn kunnen niet door ons in behandeling worden genomen. Deze facturen zullen worden geretourneerd met een begeleidend schrijven.

Per factuur mag niet meer dan één PO nummer vermeld worden. Meerdere PO nummers op één factuur en/of verzamelfacturen kunnen door MSD niet worden verwerkt.

Wanneer een PO uit meerdere regels bestaat, moeten de regelnummers op uw factuur overeenkomen met de regelnummers op de PO.

Factuur- en postadressen

Afhankelijk of u levert en factureert aan MSD B.V. of NV Organon moeten verschillende factuuradressen gehanteerd worden.

Facturen indienen als pdf

Wanneer een factuur als pdf per email wordt ingediend geldt dat er slechts één factuur per pdf mag worden verstuurd. Afhankelijk van het factuuradres kunnen de facturen gemaild worden naar één van bovengenoemde e-mailadressen.

Facturen mogen niet naar de contactpersoon, de besteller, worden gestuurd.

Bovenstaande richtlijnen zijn met zorg geformuleerd. Indien er toch vragen zijn of niet aan bovenvermelde eisen kan worden voldaan, neem dan contact op met het PTP Contact Center.

Vragen over de factuur of de status van betaling

Om onze financiële diensten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen maakt MSD gebruik van het Procure-to-Pay Contact Center (PTP Contact Center).

Voor alle vragen m.b.t. (ingediende) facturen en/of de status van betalingen dient er contact te worden opgenomen met het PTP Contact Center.

Tel.: 023 514 9000
E-mail: resolutioncenter.nl@msd.com

 

Veel gestelde vragen

V. Ik wil MSD B.V. factureren, maar ik heb geen PO nummer voor de betreffende factuur. Wie kan ik hiervoor raadplegen?
A. Neem contact op met uw MSD contactpersoon die de order bij u heeft geplaatst en vraag naar het PO nummer. Zonder een geldig PO nummer op uw factuur wordt deze niet in behandeling genomen en kan er geen betaling plaatsvinden.

V. De betalingstermijn van de factuur is ruimschoots overschreden, maar tot op heden hebben we niets ontvangen. Waarom is de factuur nog niet betaald?
A. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Neem contact op met het PTP Contact Center 023 514 9000resolutioncenter.nl@msd.com.

V. Wat is de betalingsstatus van mijn factuur?
A. Neem hiervoor contact op met het PTP Contact Center Center 023 514 9000resolutioncenter.nl@msd.com

V. De factuur welke wij hebben verzonden is geretourneerd. Waarom?
A. De factuur is geretourneerd, omdat belangrijke informatie ontbreekt of niet overeenkomt met de gegevens in ons systeem. Een geretourneerde factuur wordt altijd voorzien van een begeleidende schrijven waarin de ontbrekende gegevens vermeld worden. Voor verdere vragen dient u het PTP Contact Center te benaderen Center 023 514 9000resolutioncenter.nl@msd.com.

V. Naar welk adres wordt door MSD een PO nummer verstuurd?
A. PO nummers worden per e-mail verstuurd naar uw e-mail adres zoals dat bij ons bekend is en destijds door u aan ons is doorgegeven. Wijzigt uw e-mail adres geef dit dan zo snel mogelijk door aan het PTP Contact Center Center 023 514 9000resolutioncenter.nl@msd.com.

V. Onze gegevens gaan wijzigen/zijn gewijzigd (denk aan firmanaam, adres, bank, BTW nummer gegevens, etc.). Wie moeten we hiervan op de hoogte houden?
A. Mail de betreffende informatie zo snel mogelijk naar uw contactpersoon bij MSD. Deze zal de wijziging in gang zetten. Alleen wanneer uw gegevens bij ons up-to-date zijn kunt u ons factureren.