CALM wint eerste prijs op congres Internet of Things

Op 24 mei won onze waardetoevoegende oplossing CALM de ‘Internet of Things Healthcare Award’

“Een oplossing met maatschappelijke impact ” volgens de deskundige jury.

MSD was in de categorie Healthcare genomineerd met onze Cold Chain Adherance Last Mile (CALM)-solution, waarbij het onder meer draait om monitoring van geneesmiddeltemperatuur bij patiënten thuis. De CALM solution ontwikkelde we samen met AntTail Solutions.

De andere genomineerden waren digitalAngel met het gelijknamige digitale platform voor een betere gezondheids-zorg en No Isolation met AV1, een communicatiemiddel voor kinderen en jongeren met een langdurige ziekte.

De verkiezing van de beste use cases op het gebied van Internet of Things is een initiatief van IoTJournaal.nl, het grootste onafhankelijke kennisplatform over Internet of Things, samen met vooraanstaande organisaties die actief zijn in de IoT-markt.

De award is een mooie erkenning voor MSD en alle activiteiten die we doen om Goed Geneesmiddelen Gebruik te stimuleren en Value Based Healthcare werkelijk te implementeren!

World Immunization Week 2018: Samen Beschermd

In 2012 is de WHO gestart met World Immunization Week (Wereld Vaccinatieweek). Deze jaarlijkse, wereldwijde campagne heeft als uiteindelijke doel om het gebruik van vaccins te bevorderen en mensen van alle leeftijden tegen ziekten te beschermen1.

Het doel van World Immunization Week is te laten zien wat donororganisaties, maar ook het algemene publiek kunnen doen om te zorgen dat alle mensen op de hele wereld beschermd zijn tegen ziekten die met vaccins voorkomen kunnen worden. Het thema van 2018 is ‘Samen Beschermd’, en moedigt alle organisaties en individuen aan om door te gaan met hun initiatieven om de wereldwijde immunisatiegraad te verhogen1.

Vaccinatie wordt beschouwd als een van de grootste prestaties voor de volksgezondheid2 in de moderne tijd en helpt meer dan 30 ziekten te voorkomen3. MSD bouwt voort op dit succes met investeringen en innovatie om ziekten die met vaccins voorkomen kunnen worden terug te dringen. Wij zijn één van de leidende bedrijven in de strijd tegen deze ziekten4 en hebben bijgedragen aan het beschermen van de gezondheid van mensen overal ter wereld5. MSD heeft een breed pakket aan vaccins, die helpen om infectieziekten vanaf de kindertijd en de adolescentie tot op volwassen leeftijd te voorkomen6. En we blijven investeren in uitbreiding hiervan7.

“Vaccins spelen een belangrijke rol in de volksgezondheid, maar toch zijn nog steeds miljoenen mensen niet gevaccineerd8, waardoor ze kwetsbaar zijn voor ziekten die voorkomen kunnen worden”, zegt Caroline Doornebos, Medisch Directeur van MSD Nederland. “Bij MSD blijven we ons inzetten om de toegang tot onze bestaande vaccins te verbeteren en nieuwe vaccins te ontwikkelen, en sluiten we aan bij de missie van de Wereldgezondheidsorganisatie voor betere toegang tot vaccins via onze samenwerking met NGO’s en overheden.”


  1. http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2018/en/
  2. https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852146/Balding06.html?sequence=2
  3. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44169/9789241563864_eng.pdf;jsessionid=B00DF3D29ADDA1A63AF1A3F76ECD7D7A?sequence=1
  4. https://www.merck.com/about/our-work/vaccine.html
  5. https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/vaccines/
  6. https://msd.nl/home/vaccins/
  7. https://www.merck.com/about/our-work/vaccine.html
  8. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/

MSD maakt koeloplossing CALM beschikbaar voor alle geneesmiddelen

MSD heeft bekend gemaakt CALM beschikbaar te maken voor alle soorten geneesmiddelen, onafhankelijk van merk en soort. De afgelopen periode heeft MSD in samenwerking met artsen, apothekers, gezondheidstechnologen en Anttail, CALM (Cold Chain Adherence Last-mile) ontwikkeld. CALM bestaat uit een intelligente sensor in de geneesmiddelenverpakking die continu de bewaarcondities meet en registreert en aangeeft of de verpakking geopend wordt.

Tijdens de productie, opslag en het vervoer van geneesmiddelen gelden strikte richtlijnen. Maar zodra geneesmiddelen de apotheek verlaten, is er geen controle meer op de bewaarcondities. Sommige medicatie moet gekoeld bewaard worden op de juiste temperatuur. Als geneesmiddelen verkeerd bewaard worden, dan kan dat mogelijk gevolgen hebben voor de werkzaamheid en veiligheid[1].

Vanaf nu maakt MSD deze waarde toevoegende oplossing beschikbaar voor alle soorten geneesmiddelen (onafhankelijk van merk en soort). Voor ziekenhuisapothekers betekent dit dat ze meer mensen kunnen helpen met het optimaal bewaren van hun geneesmiddelen in hun thuissituatie.

GDP@Home

Deze waarde toevoegende oplossing voor alle medicijnen zal worden beheerd door Anttail onder de naam GDP@Home. Anttail is een innovatief bedrijf dat zich focust op het monitoren van de temperatuur van medicijnen, in het transport en de opslag van fabrikant tot gebruiker. Anttail is vanaf het begin van het CALM project een zeer gewaardeerde partner geweest van MSD, en daarmee een uitstekende partij om GDP@Home te beheren.

MSD ziet het als haar plicht om een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid en het leven van mensen door oplossingen te ontwikkelen die waarde toevoegen. Vanuit de visie dat het mogelijk is om enerzijds de zorg te verbeteren en deze tegelijkertijd betaalbaar te houden, ontwikkelden zij verschillende waarde toevoegende oplossingen, waaronder CALM. “Uiteraard is het heel belangrijk om op het juiste moment, aan de juiste patient, het juiste geneesmiddel ter beschikking te stellen. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen op de juiste manier bewaard worden” aldus Frederik van der Heijden, Director Digital, Healthcare Solutions & Business Services bij MSD. “Door de CALM toepassing nu ook open te stellen voor geneesmiddelen die niet van MSD zijn, hopen wij bij te dragen aan goed geneesmiddelengebruik”.

Over MSD

Al meer dan een eeuw is MSD, als grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland, actief betrokken bij gezondheid voor mensen én dieren. Met onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën, producten en diensten werken we mee aan een gezonde wereld. MSD loopt voorop in het onderzoek om de preventie en behandeling te verbeteren van ziekten die onze wereld bedreigen, zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, nieuwe dierziekten en infectieziekten zoals HIV en ebola.
We bieden innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen en dieren in meer dan 140 landen. We zijn actief betrokken bij een betere toegang tot gezondheidszorg. Dat doen we met uitgebreid beleid, programma’s en samenwerkingsverbanden. We bedenken slimme oplossingen om geneesmiddelen optimaal in te zetten. En we zoeken naar nieuwe behandelingen voor ziektes waar nog geen antwoord op is.
Het moederbedrijf van MSD in Nederland is het Amerikaanse Merck & Co. Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, N.J., U.S.A. In Nederland heeft MSD vestigingen in Haarlem, Oss, Boxmeer en De Bilt. Ga voor meer informatie naar www.msd.nl.


[1] Vlieland, Nicolaas D., et al. “The majority of patients do not store their biologic disease-modifying antirheumatic drugs within the recommended temperature range.” Rheumatology 55.4 (2015): 704-70


Voor meer informatie:
MSD, Karen Vink via 023 5153153 en 0800 9999 000 of persvoorlichting@merck.com 

Verdere gezondheidswinst vraagt om ruimte voor innovatie

De deze week in de Tweede Kamer te behandelen begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bevat een forse besparing op geneesmiddelen. Dat de overheid minder aan geneesmiddelen wil uitgeven terwijl er steeds meer en betere middelen beschikbaar komen, is slecht nieuws voor patiënten. Immers: zonder ruimte voor innovatie geen verdere gezondheidswinst. In het huidige debat over geneesmiddelen is er een eenzijdige focus op de kosten, terwijl er onvoldoende oog is voor de waarde van geneesmiddelen. Vanuit MSD willen wij de lezer graag meenemen in onze dagelijkse inzet voor een betere gezondheid, met een blik op het verleden, heden en toekomst.

Voor patiënten met de diagnose HIV, hart- en vaatziekten en reuma zag de wereld er enkele decennia geleden heel anders uit. Met de beperkt beschikbare behandelmethoden werd de ziekte langzaam of snel erger, met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en met soms een vroegtijdig overlijden tot gevolg. Wat een wereld van verschil met het heden. Mede door de inspanningen van ons eigen bedrijf kunnen mensen met hun ziekte blijven leven en deelnemen aan de maatschappij, met een veelal goede kwaliteit van leven.

Vooruitgang niet vanzelf

Deze vooruitgang is niet vanzelf gegaan. Na jarenlang onderzoek, kennisvergaring, investeringen, geduld en mislukkingen komt misschien het succes. Binnen de oncologie zetten we tegenwoordig belangrijke stappen. Met bijvoorbeeld immunotherapie wordt het lichaam’s eigen afweersysteem ingezet tegen kankercellen. Sommige mensen met kanker kunnen hierdoor langer leven, met een betere kwaliteit van leven. MSD doet momenteel wereldwijd 600 verschillende klinische onderzoeken bij tientallen verschillende tumortypen. Zodat we mensen die nu kanker krijgen een beter vooruitzicht kunnen geven dan in het verleden. Immers, in Nederland zijn 5 jaar na een diagnose met kanker gemiddeld slechts 6 op de 10 patiënten nog in leven.[1]

Toch gaat de discussie over geneesmiddelen vandaag de dag vooral over de kosten terwijl we ook zouden moeten kijken naar de waarde en uitkomsten die er werkelijk toe doen voor patiënten. Het is een illusie om te denken dat bezuinigen op geneesmiddelen de betaalbaarheidsproblemen in de zorg zal oplossen. Nederland heeft een van de duurste gezondheidsstelsels binnen Europa maar heeft een van de laagste uitgaven aan geneesmiddelen: al vele jaren stabiel op nog geen 10% van het totale zorgbudget.[2] De sterke groei van de nieuwe geneesmiddelen binnen het ziekenhuisbudget ziet er macro-economisch een stuk genuanceerder uit. We betalen in Nederland namelijk voor middelen die uit octrooi zijn doorgaans zeer lage prijzen.

Kortingen en winsten

En de hoge prijzen en winsten dan? De ophef over de introductieprijs van nieuwe middelen is van alle tijden en leidt tot veel aandacht. Minder aandacht is er voor de kortingen die geneesmiddelenbedrijven aan VWS, zorgverzekeraars en ziekenhuizen geven en die leiden tot maatschappelijk verantwoorde lagere prijzen. Na verloop van tijd, na concurrentie en verval van het octrooi, dalen de prijzen nog verder en blijven ze op een lager niveau voor altijd voor de samenleving beschikbaar. Kijk naar de eerder besproken HIV-remmers, cholesterolverlagers en reumamiddelen. En bij succes zijn de winsten navenant; er gaat tegelijkertijd veel geld terug naar onderzoek en ontwikkeling: bij MSD zelfs 25% van de omzet.[3]

Het laat onverlet dat een duurzaam betaalbare zorg ook de zorg is van geneesmiddelenbedrijven. Bij MSD hebben we dit laten zien met het afspreken van een maatschappelijk verantwoorde prijs voor onze nieuwste behandeling tegen kanker. MSD streeft naar het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt op het juiste moment, met duidelijke start- en stopcriteria om over- en onderbehandeling, verkeerd gebruik en verspilling tegen te gaan. We ontwikkelen daarom diagnostische testen en bieden ondersteunende oplossingen en diensten voor gepast gebruik van onze middelen, en werken mee aan het opzetten van geneesmiddelenregisters. Juist ook weer om te meten of we uitkomsten bereiken die er toe doen voor patiënten, zoals minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. Ook zetten we ons in voor de beschikbaarheid van anticonceptie voor vrouwen in ontwikkelingslanden en geven we  HIV-medicijnen voor een deel kosteloos weg. Als ontdekker en enige producent van een geneesmiddel tegen rivierblindheid doneert MSD dit aan de Wereldgezondheidsorganisatie die het distribueert in de 35 landen waar de ziekte voorkomt – zolang het nodig is.

Gericht op toekomstige doorbraken

Waar we nu veel hoopgevende ontwikkelingen zien bij de behandeling van kanker, is er nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat meer mensen met deze ziekte in leven kunnen blijven. Dit geldt ook voor een ziekte als Alzheimer, waar wij bij MSD al vele jaren onderzoek naar doen. Hopelijk maken we in de nabije toekomst een doorbraak mee. Ondertussen groeit het besef dat een grotere antibioticaresistentie vraagt om nieuwe, innovatieve middelen. Onze medewerkers en onderzoeksgelden zijn hier dan ook mede op gericht.

Het is een vergissing om te denken dat bezuinigen op innovatie de zorg betaalbaar zal houden. Bovendien doet het geen recht aan de waarde van geneesmiddelen voor de zorg en patiënten. Zonder innovatieve geneesmiddelenbedrijven waren eerdergenoemde middelen nooit ontwikkeld. Bij MSD werken we dagelijks aan een kwalitatief betere en duurzaam betaalbare zorg. We steken de hand uit naar iedereen die dit streven met ons deelt en samen op zoek wil gaan naar echte oplossingen voor een gezondere toekomst.

Kaja Natland, Managing Director / Jolanda Crombach, Director Market Access, Policy & Communications / Matthijs van Meerveld, Associate Director Government Affairs

[1] IKNL, http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/overleving_kanker_totaal/img568bab2e26b0a
[2] http://wewordenbeter.nl/feiten-en-cijfers/duurzaam-betaalbare-zorg/
Medicijnmonitor Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (pagina 16)
[3] http://www.mrknewsroom.com/news-release/financial-news/merck-announces-third-quarter-2017-financial-results

Snoezelen, muziek maken en bewegen; MSD maakt bijzonder gebaar voor bijzondere mensen

Bijzonder initiatief rond internationale Dag van mensen met een beperking

MSD schenkt vier Race Runners aan De Parel, school voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg in Haarlem en een Outdoor DJ tafel aan de St. Maartenschool in Ubbergen. Bovendien draagt het bedrijf bij aan de totstandkoming van een snoezelzwembad voor Elzeneindhuis in Oss. Dit bijzondere gebaar maakt MSD vandaag bekend in het kader van de jaarlijkse internationale Dag van mensen met een beperking die op 3 december plaatsvond.

MSD is een wereldwijd gezondheidsbedrijf voor mens en dier, maar zet zich lokaal ook in voor stichtingen, instellingen en organisaties. Een goed voorbeeld daarvan is het programma ‘Neighbor of Choice’, waarmee MSD als goede buur ondersteuning kan bieden in de buurt van de vestigingen in Boxmeer, Haarlem en Oss. Dit jaar ondersteunt MSD non-profit organisaties die zich richten op mensen met een beperking. “We zijn trots dat we kunnen bijdragen aan het welbevinden van deze bijzondere groep mensen”, zo laat de directie van MSD weten.

Overhandiging cheques

Vier Race Runners werden geschonken aan De Parel, school voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg in Haarlem. Kaja Natland (algemeen directeur van MSD in Nederland) kwam hiervoor een cheque overhandigen op school aan directeur Reinier Bos. Henk Nugteren, directeur van MSD Animal Health in Boxmeer overhandigde de cheque voor een Outdoor DJ tafel voor de St. Maartenschool in Ubbergen aan directeur Gillis Geschiere . Cees Mens, directeur van MSD Oss, ging naar Elzeneindhuis om het bestuur te verblijden met een cheque voor de eerste fase van een snoezelzwembad.

Vrijwilligerswerk

MSD voegt ook persoonlijke zorg en aandacht toe aan ‘neighbor of choice’, want het is niet de eerste keer dat deze organisaties bezoek krijgen van MSD. Elk jaar doen de medewerkers van MSD vrijwilligersprojecten voor lokale instellingen en organisaties, waaronder de St. Maartenschool, Elzeneindhuis en De Parel. Zo gaan MSD-ers uit Oss begin volgend jaar klussen bij Elzeneindhuis. Haarlemse MSD-vrijwilligers gaan binnenkort met leerlingen van De Parel naar Artis, en de Boxmeerse MSD-ers gaan in maart klussen op de St. Maartenschool.

Welbevinden

Snoezelen, muziek (Outdoor DJ tafel) en bewegen (Race Runner) zijn activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het persoonlijk welbevinden van mensen met een (ernstige) beperking. Snoezelen in het water zorgt voor ontspanning, omdat mensen met een lichamelijke beperking in het water even los kunnen komen uit hun beperking.

Met de Outdoor DJ tafel kunnen kinderen muziek spelen, mixen en delen. Muziek heeft het kenmerk dat het, ongeacht het niveau of de leeftijd, perfect bij hun leven past. Zo wordt de tafel een ontmoetingsplek voor de kinderen. De kinderen vinden het geweldig om buiten mee te kunnen zingen en dansen.

Dankzij het ontwerp van de Race Runners kunnen kinderen die normaal gesproken in een rolstoel zitten tijdens schoolpauzes en sportevenementen uit de rolstoel en in de Race Runner. De Race Runners hebben drie wielen, geen trappers en een speciaal borststuk, waardoor kinderen een unieke loopervaring kunnen opdoen en samen met hun klasgenootjes op het schoolplein kunnen meedoen in plaats van toe te kijken.

Over MSD
Al meer dan een eeuw is MSD, als grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland, actief betrokken bij gezondheid voor mensen én dieren. Met onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën, producten en diensten werken we mee aan een gezonde wereld. MSD loopt voorop in het onderzoek om de preventie en behandeling te verbeteren van ziekten die onze wereld bedreigen, zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, nieuwe dierziekten, de ziekte van Alzheimer en infectieziekten zoals HIV en ebola.
We bieden innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen en dieren in meer dan 140 landen. We zijn actief betrokken bij een betere toegang tot gezondheidszorg. Dat doen we met uitgebreid beleid, programma’s en samenwerkingsverbanden. We bedenken slimme oplossingen om geneesmiddelen optimaal in te zetten. En we zoeken naar nieuwe behandelingen voor ziektes waar nog geen antwoord op is.
Het moederbedrijf van MSD in Nederland is het Amerikaanse Merck & Co. Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, N.J., U.S.A. In Nederland heeft MSD vestigingen in Haarlem, Oss, Boxmeer en De Bilt. Ga voor meer informatie naar www.msd.nl.

Over De Parel,
school voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg (Haarlem)
Stichting Spaarnesant is een stichting voor openbaar onderwijs met 26 scholen, waaronder twee scholen voor (voortgezet) Speciaal Onderwijs. De Parel is een school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg. De leerlingen van De Parel hebben een complexe problematiek. Het onderwijs en revalidatieprogramma wordt integraal en in een juiste balans aanboden. Hierdoor worden de mogelijkheden van een leerling zo goed mogelijk benut.

Over Elzeneindhuis (Oss)
Midden in de samenleving, in een prachtige groene woonwijk de Ruwaard, heeft de voormalige basisschool de Elzeneind plaats gemaakt voor het Elzeneindhuis, een bijzondere kleinschalige woon en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige meervoudige) beperking.
De zorgvraag staat centraal, zodat het dagbestedingsaanbod zoveel mogelijk aangepast is op de behoefte van de mens. In het vierde kwartaal 2017 worden 3 woningen in gebruik genomen door 24 mensen met een (ernstige) meervoudige beperking die zorg krijgen vanuit een holistische visie. Deze mensvisie vormt het fundament waarop het Elzeneindhuis gebouwd wordt. We gaan er vanuit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Ongeacht de handicap of beperking word je hier als mens volledig gezien en gehoord.

Over de St. Maartenschool (nabij Boxmeer)
De St. Maartenschool is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. De school werkt intensief samen met het revalidatiecentrum van de St. Maartenskliniek. Het onderwijs op de St. Maartenschool sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en het biedt hen de uitdaging om zo ver als mogelijk te komen. Het aanbod is erg breed: van basisschoolleerstof tot leerstof voor zeer moeilijk lerende kinderen, verdeeld over 6 leerroutes binnen de school.