Verdere gezondheidswinst vraagt om ruimte voor innovatie

De deze week in de Tweede Kamer te behandelen begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bevat een forse besparing op geneesmiddelen. Dat de overheid minder aan geneesmiddelen wil uitgeven terwijl er steeds meer en betere middelen beschikbaar komen, is slecht nieuws voor patiënten. Immers: zonder ruimte voor innovatie geen verdere gezondheidswinst. In het huidige debat over geneesmiddelen is er een eenzijdige focus op de kosten, terwijl er onvoldoende oog is voor de waarde van geneesmiddelen. Vanuit MSD willen wij de lezer graag meenemen in onze dagelijkse inzet voor een betere gezondheid, met een blik op het verleden, heden en toekomst.

Voor patiënten met de diagnose HIV, hart- en vaatziekten en reuma zag de wereld er enkele decennia geleden heel anders uit. Met de beperkt beschikbare behandelmethoden werd de ziekte langzaam of snel erger, met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en met soms een vroegtijdig overlijden tot gevolg. Wat een wereld van verschil met het heden. Mede door de inspanningen van ons eigen bedrijf kunnen mensen met hun ziekte blijven leven en deelnemen aan de maatschappij, met een veelal goede kwaliteit van leven.

Vooruitgang niet vanzelf

Deze vooruitgang is niet vanzelf gegaan. Na jarenlang onderzoek, kennisvergaring, investeringen, geduld en mislukkingen komt misschien het succes. Binnen de oncologie zetten we tegenwoordig belangrijke stappen. Met bijvoorbeeld immunotherapie wordt het lichaam’s eigen afweersysteem ingezet tegen kankercellen. Sommige mensen met kanker kunnen hierdoor langer leven, met een betere kwaliteit van leven. MSD doet momenteel wereldwijd 600 verschillende klinische onderzoeken bij tientallen verschillende tumortypen. Zodat we mensen die nu kanker krijgen een beter vooruitzicht kunnen geven dan in het verleden. Immers, in Nederland zijn 5 jaar na een diagnose met kanker gemiddeld slechts 6 op de 10 patiënten nog in leven.[1]

Toch gaat de discussie over geneesmiddelen vandaag de dag vooral over de kosten terwijl we ook zouden moeten kijken naar de waarde en uitkomsten die er werkelijk toe doen voor patiënten. Het is een illusie om te denken dat bezuinigen op geneesmiddelen de betaalbaarheidsproblemen in de zorg zal oplossen. Nederland heeft een van de duurste gezondheidsstelsels binnen Europa maar heeft een van de laagste uitgaven aan geneesmiddelen: al vele jaren stabiel op nog geen 10% van het totale zorgbudget.[2] De sterke groei van de nieuwe geneesmiddelen binnen het ziekenhuisbudget ziet er macro-economisch een stuk genuanceerder uit. We betalen in Nederland namelijk voor middelen die uit octrooi zijn doorgaans zeer lage prijzen.

Kortingen en winsten

En de hoge prijzen en winsten dan? De ophef over de introductieprijs van nieuwe middelen is van alle tijden en leidt tot veel aandacht. Minder aandacht is er voor de kortingen die geneesmiddelenbedrijven aan VWS, zorgverzekeraars en ziekenhuizen geven en die leiden tot maatschappelijk verantwoorde lagere prijzen. Na verloop van tijd, na concurrentie en verval van het octrooi, dalen de prijzen nog verder en blijven ze op een lager niveau voor altijd voor de samenleving beschikbaar. Kijk naar de eerder besproken HIV-remmers, cholesterolverlagers en reumamiddelen. En bij succes zijn de winsten navenant; er gaat tegelijkertijd veel geld terug naar onderzoek en ontwikkeling: bij MSD zelfs 25% van de omzet.[3]

Het laat onverlet dat een duurzaam betaalbare zorg ook de zorg is van geneesmiddelenbedrijven. Bij MSD hebben we dit laten zien met het afspreken van een maatschappelijk verantwoorde prijs voor onze nieuwste behandeling tegen kanker. MSD streeft naar het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt op het juiste moment, met duidelijke start- en stopcriteria om over- en onderbehandeling, verkeerd gebruik en verspilling tegen te gaan. We ontwikkelen daarom diagnostische testen en bieden ondersteunende oplossingen en diensten voor gepast gebruik van onze middelen, en werken mee aan het opzetten van geneesmiddelenregisters. Juist ook weer om te meten of we uitkomsten bereiken die er toe doen voor patiënten, zoals minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. Ook zetten we ons in voor de beschikbaarheid van anticonceptie voor vrouwen in ontwikkelingslanden en geven we  HIV-medicijnen voor een deel kosteloos weg. Als ontdekker en enige producent van een geneesmiddel tegen rivierblindheid doneert MSD dit aan de Wereldgezondheidsorganisatie die het distribueert in de 35 landen waar de ziekte voorkomt – zolang het nodig is.

Gericht op toekomstige doorbraken

Waar we nu veel hoopgevende ontwikkelingen zien bij de behandeling van kanker, is er nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat meer mensen met deze ziekte in leven kunnen blijven. Dit geldt ook voor een ziekte als Alzheimer, waar wij bij MSD al vele jaren onderzoek naar doen. Hopelijk maken we in de nabije toekomst een doorbraak mee. Ondertussen groeit het besef dat een grotere antibioticaresistentie vraagt om nieuwe, innovatieve middelen. Onze medewerkers en onderzoeksgelden zijn hier dan ook mede op gericht.

Het is een vergissing om te denken dat bezuinigen op innovatie de zorg betaalbaar zal houden. Bovendien doet het geen recht aan de waarde van geneesmiddelen voor de zorg en patiënten. Zonder innovatieve geneesmiddelenbedrijven waren eerdergenoemde middelen nooit ontwikkeld. Bij MSD werken we dagelijks aan een kwalitatief betere en duurzaam betaalbare zorg. We steken de hand uit naar iedereen die dit streven met ons deelt en samen op zoek wil gaan naar echte oplossingen voor een gezondere toekomst.

Kaja Natland, Managing Director / Jolanda Crombach, Director Market Access, Policy & Communications / Matthijs van Meerveld, Associate Director Government Affairs

[1] IKNL, http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/overleving_kanker_totaal/img568bab2e26b0a
[2] http://wewordenbeter.nl/feiten-en-cijfers/duurzaam-betaalbare-zorg/
Medicijnmonitor Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (pagina 16)
[3] http://www.mrknewsroom.com/news-release/financial-news/merck-announces-third-quarter-2017-financial-results

Snoezelen, muziek maken en bewegen; MSD maakt bijzonder gebaar voor bijzondere mensen

Bijzonder initiatief rond internationale Dag van mensen met een beperking

MSD schenkt vier Race Runners aan De Parel, school voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg in Haarlem en een Outdoor DJ tafel aan de St. Maartenschool in Ubbergen. Bovendien draagt het bedrijf bij aan de totstandkoming van een snoezelzwembad voor Elzeneindhuis in Oss. Dit bijzondere gebaar maakt MSD vandaag bekend in het kader van de jaarlijkse internationale Dag van mensen met een beperking die op 3 december plaatsvond.

MSD is een wereldwijd gezondheidsbedrijf voor mens en dier, maar zet zich lokaal ook in voor stichtingen, instellingen en organisaties. Een goed voorbeeld daarvan is het programma ‘Neighbor of Choice’, waarmee MSD als goede buur ondersteuning kan bieden in de buurt van de vestigingen in Boxmeer, Haarlem en Oss. Dit jaar ondersteunt MSD non-profit organisaties die zich richten op mensen met een beperking. “We zijn trots dat we kunnen bijdragen aan het welbevinden van deze bijzondere groep mensen”, zo laat de directie van MSD weten.

Overhandiging cheques

Vier Race Runners werden geschonken aan De Parel, school voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg in Haarlem. Kaja Natland (algemeen directeur van MSD in Nederland) kwam hiervoor een cheque overhandigen op school aan directeur Reinier Bos. Henk Nugteren, directeur van MSD Animal Health in Boxmeer overhandigde de cheque voor een Outdoor DJ tafel voor de St. Maartenschool in Ubbergen aan directeur Gillis Geschiere . Cees Mens, directeur van MSD Oss, ging naar Elzeneindhuis om het bestuur te verblijden met een cheque voor de eerste fase van een snoezelzwembad.

Vrijwilligerswerk

MSD voegt ook persoonlijke zorg en aandacht toe aan ‘neighbor of choice’, want het is niet de eerste keer dat deze organisaties bezoek krijgen van MSD. Elk jaar doen de medewerkers van MSD vrijwilligersprojecten voor lokale instellingen en organisaties, waaronder de St. Maartenschool, Elzeneindhuis en De Parel. Zo gaan MSD-ers uit Oss begin volgend jaar klussen bij Elzeneindhuis. Haarlemse MSD-vrijwilligers gaan binnenkort met leerlingen van De Parel naar Artis, en de Boxmeerse MSD-ers gaan in maart klussen op de St. Maartenschool.

Welbevinden

Snoezelen, muziek (Outdoor DJ tafel) en bewegen (Race Runner) zijn activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het persoonlijk welbevinden van mensen met een (ernstige) beperking. Snoezelen in het water zorgt voor ontspanning, omdat mensen met een lichamelijke beperking in het water even los kunnen komen uit hun beperking.

Met de Outdoor DJ tafel kunnen kinderen muziek spelen, mixen en delen. Muziek heeft het kenmerk dat het, ongeacht het niveau of de leeftijd, perfect bij hun leven past. Zo wordt de tafel een ontmoetingsplek voor de kinderen. De kinderen vinden het geweldig om buiten mee te kunnen zingen en dansen.

Dankzij het ontwerp van de Race Runners kunnen kinderen die normaal gesproken in een rolstoel zitten tijdens schoolpauzes en sportevenementen uit de rolstoel en in de Race Runner. De Race Runners hebben drie wielen, geen trappers en een speciaal borststuk, waardoor kinderen een unieke loopervaring kunnen opdoen en samen met hun klasgenootjes op het schoolplein kunnen meedoen in plaats van toe te kijken.

Over MSD
Al meer dan een eeuw is MSD, als grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland, actief betrokken bij gezondheid voor mensen én dieren. Met onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën, producten en diensten werken we mee aan een gezonde wereld. MSD loopt voorop in het onderzoek om de preventie en behandeling te verbeteren van ziekten die onze wereld bedreigen, zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, nieuwe dierziekten, de ziekte van Alzheimer en infectieziekten zoals HIV en ebola.
We bieden innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen en dieren in meer dan 140 landen. We zijn actief betrokken bij een betere toegang tot gezondheidszorg. Dat doen we met uitgebreid beleid, programma’s en samenwerkingsverbanden. We bedenken slimme oplossingen om geneesmiddelen optimaal in te zetten. En we zoeken naar nieuwe behandelingen voor ziektes waar nog geen antwoord op is.
Het moederbedrijf van MSD in Nederland is het Amerikaanse Merck & Co. Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, N.J., U.S.A. In Nederland heeft MSD vestigingen in Haarlem, Oss, Boxmeer en De Bilt. Ga voor meer informatie naar www.msd.nl.

Over De Parel,
school voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg (Haarlem)
Stichting Spaarnesant is een stichting voor openbaar onderwijs met 26 scholen, waaronder twee scholen voor (voortgezet) Speciaal Onderwijs. De Parel is een school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg. De leerlingen van De Parel hebben een complexe problematiek. Het onderwijs en revalidatieprogramma wordt integraal en in een juiste balans aanboden. Hierdoor worden de mogelijkheden van een leerling zo goed mogelijk benut.

Over Elzeneindhuis (Oss)
Midden in de samenleving, in een prachtige groene woonwijk de Ruwaard, heeft de voormalige basisschool de Elzeneind plaats gemaakt voor het Elzeneindhuis, een bijzondere kleinschalige woon en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige meervoudige) beperking.
De zorgvraag staat centraal, zodat het dagbestedingsaanbod zoveel mogelijk aangepast is op de behoefte van de mens. In het vierde kwartaal 2017 worden 3 woningen in gebruik genomen door 24 mensen met een (ernstige) meervoudige beperking die zorg krijgen vanuit een holistische visie. Deze mensvisie vormt het fundament waarop het Elzeneindhuis gebouwd wordt. We gaan er vanuit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Ongeacht de handicap of beperking word je hier als mens volledig gezien en gehoord.

Over de St. Maartenschool (nabij Boxmeer)
De St. Maartenschool is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. De school werkt intensief samen met het revalidatiecentrum van de St. Maartenskliniek. Het onderwijs op de St. Maartenschool sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en het biedt hen de uitdaging om zo ver als mogelijk te komen. Het aanbod is erg breed: van basisschoolleerstof tot leerstof voor zeer moeilijk lerende kinderen, verdeeld over 6 leerroutes binnen de school.

Het Mectizan Donatie Programma bestaat 30 jaar!

Al dertig jaar zet MSD zich in om de parasitaire infectie ‘rivierblindheid’ onder controle te krijgen, door een geneesmiddel ter beschikking te stellen aan miljoenen mensen in landen in Latijns-Amerika, Afrika en Jemen waar de ziekte voorkomt. Onbeperkt en kosteloos voor mensen die het geneesmiddel het hardst nodig hebben en het minst in staat zijn om ervoor te betalen, zo beloofden we in 1987. ‘For as long as needed, to as many as needed.’ Nog altijd houden wij ons aan die toezegging. (1) Het programma wordt zelfs verder uitgebreid om ook de zogenaamde ‘olifantsziekte’ (LF) een halt toe te roepen. (2)

Met een uniek kijkje achter de schermen stond MSD afgelopen vrijdag (1 december) stil bij 30 jaar Mectizan Donatie Programma. Speciaal voor de gelegenheid werden Nederlandse en buitenlandse media bijgepraat door Kaja Natland (general manager MSD), Wenny Raaymakers (hoofd Operations Haarlem) en dr. Yao Sodahlon (director of the Mectizan Donation Program) over het Mectizan Donatieprogramma en het productieproces in Haarlem. Hier staat de enige fabriek in de wereld waar het bewuste geneesmiddel wordt gemaakt. (3)
De samenwerking van diverse partners in het Mectizan Donatieprogramma (MDP) heeft de behandeling mogelijk gemaakt van vele miljoenen mensen, in meer dan 30 ontwikkelingslanden. (1, 3) Kinderen en ouders hoefden niet meer voor hun hulpbehoevende (groot-)ouders te zorgen en daardoor konden tientallen miljoenen hectares vruchtbaar akkerland opnieuw in gebruik worden genomen. Belangrijk nieuws was er vrijdag ook: terwijl rivierblindheid al in vier landen is uitgeroeid wordt de strijd tegen olifantsziekte uitgebreid naar landen buiten Afrika om ook daar de ziekte te kunnen elimineren.

2,8 miljard behandelingen uit Haarlem
Alle Mectizan-tabletten worden in de MSD-fabriek in Haarlem geproduceerd en verpakt. Bijna 1 miljard per jaar. Steeds meer tabletten zijn nodig, omdat steeds verder afgelegen gebieden worden bereikt en omdat er nog altijd nieuwe toepassingen worden gevonden voor ivermectine. Zo is ivermectine inmiddels ook van groot belang in de strijd tegen de zogenoemde ‘olifantsziekte’. (3)
De unieke aanpak levert concrete resultaten op. In juli 2016 werd Guatemala het vierde land achter Columbia (2013), Ecuador (2014) en Mexico (2015) waar de WHO bevestigde dat rivierblindheid helemaal uitgeroeid is. Studieresultaten lijken uit te wijzen dat de ziekte na 15 à 17 jaar behandelen niet of nauwelijks meer terugkomt. (3)

Uitbreiding
Togo was in april 2017 het eerste land in Afrika waar lymfatische filariasis of olifantsziekte is geëlimineerd als een probleem voor de volksgezondheid. (4)  Via het MDP-programma  doneert MSD het middel ivermectine ook voor de behandeling van deze tropische ziekte. “Met het bewijs dat naar voren is gebracht in de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, breiden we het Mectizan Donatieprogramma uit om de gezondheid te verbeteren van miljoenen mensen terwijl we toewerken naar de dag dat LF niet langer een bedreiging vormt voor toekomstige generaties”, vertelt Kenneth C. Frazier, CEO van MSD. Sinds het begin van het programma in 1987 heeft MSD meer dan 2,8 miljard behandelingen voor rivierblindheid en LF gedoneerd.  (2)

• Meer dan 100 miljoen mensen lopen risico op infectie (1, 3)
• 37 miljoen mensen zijn geïnfecteerd (3)
• Tienduizenden gevallen van blindheid zijn voorkomen (ca. 40.000 per jaar) (1)
• Rivierblindheid is nu helemaal uitgeroeid in Columbia, Ecuador, Mexico en Guatemala (1, 3)
• MSD herdenkt 30 jaar MECTIZAN® Donatieprogramma-voortgang (2)
• In 1995 produceerde MSD in Haarlem 14 miljoen tabletten, anno 2017 is dat aantal opgelopen tot bijna een miljard tabletten per jaar (3)
• Programma uitgebreid om jaarlijks 100 miljoen mensen extra te bereiken (2)

Bronvermeldingen:
1) Mectizan chapter MSD Corporate Responsibility Report Nov 2017
2) MSD Commemorates 30 Years of MECTIZAN® Donation Program Progress, MSD news release 1-12-2017
3) Mectizan_factsheet_key_messages_FINAL (NOND-1216688-0001)
4) Togo Becomes First Country in Africa to Validate the Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem, MSD GSK MDP news release, 18-4-2017

NOND-1238372-0004

14 November is Wereld Diabetes Dag!

Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Momenteel hebben ruim één miljoen mensen in Nederland diabetes. Jaarlijks komen daar ruim 60 duizend mensen bij. Dat zijn er ongeveer 165 per dag.

MSD zet zich al bijna honderd jaar in voor goede diabeteszorg en besteedt ook elk jaar aandacht aan Wereld Diabetes Dag (14 november). In Oss startten we in 1923 met het winnen van insuline uit de alvleesklieren van varkens. Het toenmalige Organon had daarmee een wereldprimeur. Twintig jaar geleden stond MSD aan de basis van de ontdekking van DPP4-remmers. En op dit moment doen we onderzoek naar nieuwe behandelingen van diabetes.

Speciaal voor Wereld Diabetes Dag (14 november) hebben we de belangrijkste cijfers rondom diabetes op een rij gezet: klik hier om de infographic te openen.

Elk jaar vinden op 14 november overal evenementen plaats om aandacht te vestigen op diabetes. Dit gebeurt onder meer door het blauw verlichten van bekende en monumentale gebouwen, overal ter wereld. Ook MSD vraagt op een bijzondere wijze aandacht voor diabetes. Zo hulden wij twee jaar geleden de bekende hoogbouw in de Waarderpolder (Haarlem) in blauw licht. Bekijk hier het filmpje.

Weten wat we allemaal doen? Lees meer over MSD en diabetes op deze website en volg ons Twitter (@MSD Nederland, #MSDNL)

 

Roy Looman (23): ‘Ik wil later meer zijn dan ‘zomaar’ een man in een witte jas’

Roy Looman (23) weet als geen ander hoe het is om als kind in een oncologisch ziekenhuis te worden behandeld. Op zijn vijftiende kreeg hij lymfeklierkanker, wat hij gelukkig overleefde. Die ervaring zorgde ervoor dat hij zelf ook kinderoncoloog wil worden. “Met niet alleen aandacht voor het kind, maar juist ook de familie.”

Zijn docent maatschappijleer vroeg de klas een lijstje te maken met tien dingen die belangrijk zijn in het leven. Bij Roy op één: geld verdienen. Gezondheid stond op vijf. Inmiddels zijn we jaren verder en lacht hij erom. Hij weet nu wel beter. “Als je niet gezond bent, kun je helemaal niets.” Hij was 15 toen hij lymfeklierkanker kreeg. “Mijn overlevingskans was 90 procent. Één op de tien redt het dus niet. Dat nieuws kwam bij mijn ouders aan als een mokerslag. Bij mij maakte het een vechter in me los; mijn overlevingsmechanisme draaide op volle toeren. De klap zou pas later komen, toen de artsen al uit het zicht verdwenen waren.”

Geneeskunde studeren
Roy werd behandeld in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hoe vaker hij er kwam, hoe meer de geneeskunde hem ging interesseren. Die interesse groeide uit tot een passie en – zeker toen de chemo aansloeg – het verlangen iets terug te doen. “Toen ik net ziek was, besloot ik: als ik dit overleef, wil ik nooit meer een ziekenhuis van binnen zien. Ik wilde het bedrijfsleven in, carrière maken. Dat gevoel draaide 180 graden toen ik zag hoeveel kinderen er stierven aan deze ziekte. Ik wilde ook mijn steentje bijdragen en kinderen helpen genezen. Geld is helemaal niet belangrijk. Ik wilde kinderoncoloog worden.” En dus gooide hij alles om. “Ik besloot datzelfde vwo-jaar nog een keer te doen, deze keer met de juiste vakken: economie verruilde ik voor biologie. Daarna ben ik geneeskunde gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.”

Nachtmerries
Na acht maanden behandeling met chemotherapie werd Roy genezen verklaard. “Goed nieuws, maar ik worstelde met emoties. Toen ik mijn vechtersharnas uit deed, kwam daar heel veel angst onder vandaan. Het besef: ik had wel dood kunnen gaan! Ik kreeg nachtmerries en werd bang voor alles.” Dat hakte er flink in. Met professionele hulp kwam hij er weer bovenop, maar het zette hem wel aan het denken. “Het leven ná kanker is onderbelicht in de geneeskunde”, stelt hij. “Zodra je het ziekenhuis uitloopt na de laatste chemo, houdt de zorg op. Dat zou ik in de toekomst graag anders zien.” Hetzelfde geldt voor de mentale ondersteuning van familie en naasten. “Kanker krijg je niet alleen. Het hele gezin lijdt aan de ziekte. Zo zag ik ook mijn ouders pijn lijden. Elk gezinslid zou psychologische begeleiding moeten krijgen, ook na de genezing.”

Met een lach
Roy is ambitieus en gaat altijd voor het hoogst haalbare. “Over 2,5 jaar ben ik basisarts en kan ik me gaan specialiseren in kinderoncologie. Hopelijk werk ik later als kinderoncoloog in een mooi ziekenhuis en ben ik betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Want de toepassing van geneeskunde is mooi, maar de verbetering ervan nog mooier. Daarbij wil ik voor mijn patiënten meer zijn dan zomaar een man in een witte jas. Ik wil een vriend en steun voor ze zijn. Zodat heel veel gezinnen met een lach op hun gezicht mijn afdeling verlaten.”

Kinderen denken mee over ziekenhuisinterieur
Dit jaar gaat de opbrengst van de Run for KiKa in Nijmegen en Amsterdam naar speelkamers in het nieuwe Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, dat begin 2018 haar deuren opent. Wist je dat kinderen meedenken over de kleuren en inrichting?
“Een kind denkt anders dan een volwassene”, vertelt Roy Looman (23). “Minder volgens de regels, meer buiten de kaders. En aangezien het ziekenhuis voor hen bedoeld is, moeten zij ook een zegje krijgen in hoe het eruit komt te zien.” Roy is mede-oprichter van de Kinder Advies Raad en de huidige voorzitter. “Ik zorg ervoor dat bij elk deelproject van de nieuwbouw één of twee kinderen aansluiten en hun input geven.” Zo denken de kinderen mee over onder meer het interieur van het ziekenhuis, zoals de speelkamers en lounge die met de opbrengst van de Run for KiKa gefinancierd worden. MSD is hoofdsponsor van de Runs in Nijmegen en Amsterdam. “De kleuren van de kamers, maar ook de hoogte en de plek van meubels, bijvoorbeeld. Zo werd voor lage meubels gekozen, zodat ook kleine kinderen erop kunnen zitten, en werden de banken naar het raam verplaatst, zodat je naar buiten kunt kijken.”

Loop jij al mee met de Run for Kika?
Op 1 oktober (Amsterdam) vindt de MSD Run for KiKa plaats. De opbrengst gaat naar speelkamers in het nieuwe Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Heb jij je al ingeschreven? Meld je aan op de website van Run for KiKa.