MSD is voorbereid op de Brexit

MSD is voorbereid op de Brexit

Geneesmiddelenbedrijf MSD is sinds de uitslag van het EU-referendum in Engeland over de Brexit bezig om te zorgen dat de leveringen van geneesmiddelen en vaccins door kunnen gaan. Ook als er uiteindelijk een ‘No Deal’ Brexit zou komen op 31 oktober. Zo is er een MSD Brexit-team ingesteld dat zich bezighoudt met de eisen en criteria van de regelgevers uit het Verenigd Koninkrijk en de EU voor de levering van geneesmiddelen en vaccins. Daarnaast heeft MSD in Nederland extra opslagcapaciteit gecreëerd.

MSD heeft zijn uiterste best gedaan om voldoende voorraad op te bouwen voor alle geneesmiddelen in alle betrokken landen. Ook hebben we gekeken naar onze distributieroutes. Hiermee willen we verstoringen vanwege de Brexit zo veel mogelijk voorkomen. In de planning heeft MSD rekening gehouden met alle aanbevelingen van de Britse overheid en de Europese Commissie. Ook heeft MSD regelmatig contact met de regelgevende instanties in de betrokken landen.

Wij gaan ervan uit dat we met deze maatregelen na de Brexit onze geneesmiddelen en vaccins kunnen blijven leveren en dat de klinische studies kunnen blijven plaatsvinden. Voor vragen over onze veterinaire producten verwijzen wij u naar de website van MSD Animal Health.

Aanpak longkanker verdient meer aandacht in Nederland

Aanpak longkanker verdient meer aandacht in Nederland

Op de belangrijkste wereldconferentie over longkanker zijn vandaag bevindingen gepresenteerd uit ‘BREATHING IN A NEW ERA’, een vergelijkende studie over longkankerbeleid in 11 Europese landen. Opvallend is dat de incidentie van longkanker in Nederland het hoogst is (bron 1) en de sterfte als gevolg van de ziekte bijna het hoogst (bron 2) (in de periode 1990-2017), terwijl ons land vaak in de middenmoot blijft steken als het gaat om de aanpak van longkanker. Volgens geneesmiddelenbedrijf MSD toont de studie aan dat er in ons land meer aandacht moet komen voor deze zeer ernstige aandoening.

Tijdens de World Conference on Lung Cancer in Barcelona, georganiseerd door de International Association for the Study of Lung Cancer, is opnieuw bevestigd dat longkanker nu de sterfte aan kanker domineert. In de hele wereld, in Europa én in Nederland. In 2016 overleden er in ons land ruim 10.000 mensen aan de gevolgen van longkanker (bron 3) , dat was meer dan het aantal sterfgevallen bij darm- en borstkanker bij elkaar opgeteld. Roken is en blijft oorzaak nummer 1: jaarlijks overlijden er in ons land meer dan 29.900 mensen aan een tabak-gerelateerde aandoening (bron 4).

Uit de vergelijkende studie van The Economist Intelligence Unit, uitgevoerd in opdracht van MSD en vandaag gepresenteerd in Barcelona, blijkt dat mensen met longkanker in Oostenrijk de meeste kans hebben om de ziekte te overleven en dat het sterftecijfer als gevolg van deze ernstige longaandoening in Polen het hoogst is.

Zorgwekkend is onder meer dat Nederland qua sterftecijfer na Polen op de tweede plaats komt en dat de incidentie van longkanker – het aantal nieuwe diagnoses per jaar – in Nederland het hoogst is van de 11 vergeleken landen: in 2017 kregen 44 van de 100.000 landgenoten de diagnose (bron 5). De studie van The Economist laat zien dat er in Nederland winst valt te behalen op het gebied van beleidsstrategie, het updaten van actieplannen en het investeren in educatie en voorlichting.

Dat er meer aandacht moet komen voor longkanker blijkt ook uit het feit dat ons land in de vergelijking in de middenmoot eindigt op thema’s als ‘longkanker is een strategische prioriteit’, ‘uitgaven aan onderzoek’, ‘uitgaven aan longkanker’ en ‘aanpak van longkanker als publiek gezondheidszorgprobleem’. Beter nieuws is dat Nederlandse artsen relatief snel zijn in het stellen van de juiste diagnose, iets dat bij longkanker letterlijk van levensbelang kan zijn.

Klik hier voor de complete rapportage: http://www.eiu.com/europe-lung-cancer-policies-analysis


Bronnen:
1) BREATHING IN A NEW ERA, The Economist Intelligence Unit Limited 2019, page 11, Figure 5: Lung cancer incidence rates, 1990-2017, source: Global Burden of Disease, 2017
2) BREATHING IN A NEW ERA, The Economist Intelligence Unit Limited 2019, page 11, Figure 6: Lung cancer mortality rates, 1990-2017, source: Global Burden of Disease, 2017
3) https://www.longkankernederland.nl/wp-content/uploads/2018/11/180730-factsheet-longkanker_algemeen_def.pdf
4) Drope J, Schluger N, Cahn Z, et al. The Tobacco Atlas. [Internet]. Atlanta: American Cancer Society and Vital Strategies; [cited 3 June 2019]. Available from: https://tobaccoatlas.org/
5) BREATHING IN A NEW ERA, The Economist Intelligence Unit Limited 2019, page 10, Table 1: Comparative epidemiology of phase 1 countries, source: Global Burden of Disease, 2017

Posted in MSD

Drie Nederlandse MSD-medewerkers geselecteerd voor uniek Fellowship-programma

Het MSD Fellowship for Global Health is een programma waarin jaarlijks enkele tientallen MSD-medewerkers drie maanden op pad gaan om ‘in het veld’ hun ervaring, vaardigheden en talent in te zetten voor goede gezondheidszorgdoelen in ontwikkelingslanden. Komende zomer en herfst gaan 33 MSD’ers, afkomstig uit 16 landen, bij 11 projecten aan het werk om de zorg te verbeteren, daar waar dat het hardst nodig is.

Bij zes eerdere edities werd steeds één Nederlander voor dit unieke programma geselecteerd en allemaal maakten zij een onvergetelijk en succesvol Fellowship mee. Dit jaar gaan er vanuit ons land maar liefst drie ‘RTC-fellows’ – vernoemd naar voormalig MSD-topman Richard T. Clark – op pad.

Van eind juli tot eind oktober gaan Mariëlle Vorstenbosch (Clinical Research Manager, MSD Research Laboratories), Harry Vuijk (IT Compliance & Risk Management) en Ramon van de Kerkhof (Operational Manager, MSD Animal Health) aan de slag voor projecten van NGO’s in de Afrikaanse landen Rwanda, Tanzania en Senegal. De drie zullen ter plekke samenwerken met twee RTC-fellows uit andere landen en elk project heeft een voormalige RTC-fellow als mentor.

Ramon beschouwt zijn selectie als een mooie kans. “Er zijn zoveel redenen om hieraan mee te willen doen. Het programma heeft me altijd al getrokken, maar nu pas ben ik er echt klaar voor om mijn kennis in te gaan zetten voor betere gezondheidszorg in Senegal. Deze ervaring gaat ongetwijfeld goed zijn voor mijn persoonlijke én professionele ontwikkeling.” Harry: “Dat denk ik ook. Maar nog belangrijker is dat wij, net als al onze zes Nederlandse voorgangers en al die andere RTC-fellows, een verschil kunnen maken voor de NGO’s waarmee we gaan samenwerken. Heel bijzonder dat ik dat in Tanzania mag gaan doen.” Mariëlle: “Het wordt ongetwijfeld een spannend avontuur. Ik ben er vol overtuiging ingestapt en kijk er enorm naar uit om samen met twee internationale MSD-collega’s in Rwanda te gaan bijdragen aan betere zorg!”

Via LinkedIn en Twitter vertellen de drie RTC-fellows je de komende maanden over hun projecten en houden ze je op de hoogte van hun avonturen. Wil je meer weten over het MSD Fellowship for Global Health en andere initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij MSD, bekijk dan ons Corporate Responsibility Report 2017/2018.

HPV advies gezondheidsraad: nu doorpakken

Op 19 juni 2019 heeft de Gezondheidsraad een hernieuwd advies uitgebracht over vaccinatie tegen het humaan papillomavirus. Het eerdere advies van de Gezondheidsraad over HPV-vaccinatie dateert uit 2008.

MSD heeft met belangstelling uitgekeken naar dit advies omdat de Gezondheidsraad hierin nieuwe informatie over aanvullende vaccinatiemogelijkheden heeft bekeken, alsmede de mogelijkheid van vaccineren met een bredere bescherming tegen meer HPV gerelateerde kankers en aandoeningen. En ze heeft de uitbreiding van de groep gevaccineerden naar jongens onderzocht, omdat HPV ook bij mannen aandoeningen kan veroorzaken zoals genitale wratten en anuskanker.

De gezondheidsraad adviseert om de leeftijd om te vaccineren te verlagen naar 9 jaar en ook om jongens te vaccineren. MSD, het grootste en meest veelzijdige geneesmiddelenbedrijf van Nederland, juicht dit toe. Hiermee volgt Nederland het beleid dat in landen om ons heen ook steeds vaker de standaard wordt.

MSD kijkt uit naar de reactie van de staatssecretaris op dit advies en hoopt dat de rijksoverheid doorpakt en kiest voor de beste oplossing voor Nederland, net zoals andere landen om ons heen doen. Op basis van onze data en kennis over HPV zijn wij indien gewenst altijd bereid om met belanghebbenden het gesprek aan te gaan over de ziektelast van HPV, de veiligheid van vaccins, de nieuwe vaccinatiemogelijkheden tegen HPV en het belang van vaccinatie.

Lab1891 opent de deuren: nieuw platform voor open innovatie

Het begon allemaal in 1891. Innovatie bestond als term nog niet, maar MSD stond toen al aan de wieg van de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. In 1891 opende MSD haar eerste apotheek in de Verenigde Staten om geneesmiddelen te ontwikkelen. Nu opent MSD Nederland de deuren van Lab1891, een nieuw platform voor open innovatie. Hier kunnen startups oplossingen creëren voor uitdagingen waar onze klanten voor staan.

“Door middel van Lab1891 wil MSD innovaties accelereren die bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg. Als MSD hebben we de afgelopen jaren geweldige ‘solutions‘ ontwikkeld. Hier zijn wij ontzettend trots op!”, vertelt Frederik van der Heijden, Director Digital, Commercial Innovation & Operations bij MSD. “Om ook in de toekomst voorop te blijven lopen, willen wij samen met partners en startups schaalbare oplossingen ontwikkelen voor vraagstukken die zijn aangedragen vanuit de zorg en die aansluiten bij de aandachtsgebieden van MSD.”

lab1891De komende maanden kunnen startups zich met hun idee via www.lab1891.com inschrijven om kans te maken op een zes maanden durend Health Industry Readiness Programma. Hier worden zij ondersteund om hun product verder te ontwikkelen en worden zij voorbereid op de vereisten volgens de geldende wet- en regelgeving.

“Juist door de jarenlange ervaring weten wij wat er komt kijken bij het ontwikkelen en implementeren van innovatie in de zorg. Daarom nemen wij als innovatief geneesmiddelenbedrijf een unieke rol in als mogelijke ‘launching customer’ en als mentor van Lab1891”, licht Frederik toe. “Door startups al in een vroeg stadium ‘industry ready’ te maken, zullen deze uiteindelijk sneller door de geldende procedures gaan als we besluiten om de oplossing(en) naar de kliniek te brengen. Wij zijn dan ook zeer enthousiast over deze nieuwe vorm van open innovatie.”
Het Health Industry Readiness Program zal niet in Haarlem plaatsvinden maar bij onze partner UtrechtInc, een toonaangevende startup incubator met veel ervaring in de gezondheidszorg.

Kijk voor meer informatie op www.lab1891.com