MSD ‘aansprekend voorbeeld’ voor topvrouwen

27 mei 2016 – HAARLEM – Het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven stijgt in slakkengang, maar zeven organisaties en bedrijven waaronder MSD hebben een ‘diamanten award’ gekregen, omdat ze het afgelopen jaar goed hebben gepresteerd op het gebied van man-vrouw-diversiteit.

Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. MSD is een van de organisaties die benoemd is tot ‘aansprekend voorbeeld’. MSD heeft in 2015 bijzonder goed gepresteerd op het gebied van m/v-diversiteit. Het aandeel vrouwen in de top steeg van 24,3% in 2014 naar 25,7% in 2015. Ook Dudok Wonen, gemeente Enschede, Kennedy van der Laan, PostNL, Schiphol Group en Vitens kregen deze beloning.

‘Binnen MSD kom je vrouwen overal tegen’

MSD heeft vrouwen in alle lagen en alle functies binnen de organisatie; in sales/marketing-rollen, in farmaceutische of juist meer technische posities. Als managers, leads of site manager en in kantoorfuncties, in de productie of in de laboratoria. In zijn algemeenheid kom je binnen MSD overal vrouwen tegen. De recente benoemingen van Kaja Natland als Managing Director van MSD Nederland en van Wenny Raaymakers als hoofd van de productie in Haarlem onderstrepen dit.

diversiteit_diamanten-award-2016_02Kracht van verschillen

MSD vindt het belangrijk om een divers personeelsbestand te hebben. Onze topman Kenneth C. Frazier communiceert heel duidelijk en regelmatig over het belang van diversity binnen de MSD-organisatie. “Bij MSD geloven we in de kracht van verschillen van teams van getalenteerde medewerkers op alle niveaus. Uiteenlopende vaardigheden, ervaringen, achtergronden en culturele perspectieven helpen ons om beter inzicht te krijgen in de behoeften van diverse klanten, zorgverleners en patiënten.”

Talent naar de Top werkt

Met het Charter Talent naar de Top committeren inmiddels meer dan 250 werkgevers zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend, aan een duurzaam en effectief m/v-diversiteitsbeleid. Organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend laten zien dat het wettelijk streefcijfer haalbaar is. Sinds de overeenkomst in 2008 werd ondertekend, stijgt het aantal vrouwen in de top met gemiddeld 1% per jaar. Vorige week bleek dat de overheid het eigen streefcijfer haalt: bijna 500 vrouwen bekleden een topfunctie bij de Rijksoverheid (31% van het totaal).
Commitment en ambitie helpen dus om meer vrouwen in de top te krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Talent naar de Top. Charterorganisaties doen waarvoor ze getekend hebben: beleid ontwikkelen om m/v-diversiteit in de top van hun organisatie te realiseren. Het aandeel vrouwen in de top neemt sterker toe in organisaties waar m/v-diversiteitsbeleid beter ontwikkeld is. Charterondertekenaars verplichten zich om jaarlijks hun voortgang te rapporteren aan de commissie Monitoring.

Meer informatie over Talent naar de Top is te vinden op de website www.talentnaardetop.nl 

Wendy Raaymakers nieuwe hoofd productie MSD Haarlem

9 mei 2016 – Na de wisseling van General Manager (vertrek Guus van der Vat, komst van Kaja Natland) vindt er deze maand opnieuw een wisseling plaats in het management van MSD. Carolien van Bloemendal draagt de verantwoordelijkheid voor de productie in Haarlem over aan Wenny Raaymakers, die overkomt vanuit MSD Oss.

msd_wenny-l-en-carolien-rCarolien van Bloemendal stapt over naar de Global Supply Chain Management-organisatie van MSD. Ze gaat zich daar bezighouden met de vraag hoe je de totale productieketen binnen MSD soepeler kunt laten verlopen. In deze brugfunctie kan ze vanuit een breed perspectief aan de slag met vertrouwde onderwerpen zoals standaardisatie van processen, MSD Productie Systeem en het creëren van synergie.

Wenny Raaymakers heeft veel ervaring binnen MSD, zowel met productie als verpakking van geneesmiddelen. Ze begon haar carrière bij het bedrijf in 1999 in Oss (toen nog Organon) en sindsdien heeft ze diverse functies vervuld op het gebied van productie en supply chain. Sinds 2014 was Wenny verantwoordelijk voor onder meer de Supply Chain en het productieonderdeel ‘Steriles’ in Oss. Wenny Raaymakers begon afgelopen week officieel in haar nieuwe functie als manager van de productie in Haarlem.

Meiden krijgen kijkje in ‘high tech’ keuken tijdens Girlsday

7 april 2016 – Ongeveer honderd meiden bezoeken op donderdag 14 april 2016 de drie locaties van MSD, in Haarlem, Oss en Boxmeer. Ook dit jaar geeft MSD weer een kijkje in de ‘high tech’ keuken, in het kader van ‘Girlsday’.

De meiden kiezen binnenkort hun profiel en vakkenpakket en maken op deze dag kennis met bètawetenschap, technische beroepen en ICT. Waarom Girlsday? In Nederland kiezen nog steeds te weinig jongeren en vooral te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT. Veel vrouwelijk talent gaat verloren, vaak omdat meisjes geen goed beeld hebben van opleidingen en beroepen in deze sectoren. En onbekend maakt onbemind. Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven!

girlsday_260_lowMSD is een groot innovatief farmaceutisch bedrijf: we investeren veel tijd en geld in het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe toepassingen van geneesmiddelen. In Nederland houden we ons ook op alle locaties bezig met hoogwaardige productie van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen, voor mensen en dieren. MSD doet al vele jaren mee aan Girlsday, met een duidelijke boodschap: zonder techniek geen goede geneesmiddelen! Wat de meiden zeker zal aanspreken is dat MSD een bedrijf is met veel vrouwen op heel diverse functies en ook relatief veel vrouwen in de top. Tijdens Girlsday vertellen MSD-collega’s vanuit hun eigen functies en achtergronden over de keuzes die zij gemaakt hebben om te komen op de plek waar ze nu werkzaam zijn. En hoe ze uiteindelijk de wereld een stukje beter en gezonder maken.

Op elke vestiging verwacht MSD ongeveer 30 meiden. Alle vestigingen hebben al eerder meegedaan aan Girlsday.

• Speeddaten, proefjes, rondleidingen en presentaties
• Drie locaties van MSD doen mee: Haarlem, Boxmeer en Oss
• Zonder techniek geen goede geneesmiddelen

Haarlem

In Haarlem komen voor het eerst meiden op bezoek van het Baken Poort, school voor havo en mavo in Almere. Ze gaan eerst speeddaten met vrouwelijke collega’s van MSD. Daarna staan het gebruik van social media, een rondleiding door de productie van vaccins en een proefje over bacteriën op het programma. MSD is al zestig jaar gevestigd aan de Waarderpolder in Haarlem, waar het bedrijf is uitgegroeid tot een dynamisch productie- en distributiecentrum voor Europa en andere werelddelen. Daarnaast is ook het Nederlandse hoofdkantoor in Haarlem gevestigd, dat zich bezighoudt met de lokale activiteiten van MSD in Nederland, zoals verkoop en medische ondersteuning aan zorgverleners en patiënten.

Boxmeer

Het programma in Boxmeer vindt plaats in en om de praktijkruimte van de eigen Labschool. Ook hier staat speeddaten op het programma, om in korte tijd kennis te maken met vrouwen in technische, bèta- en ICT-functies bij MSD Animal Health. De meiden uit de brugklas havo en vwo van het Metameer in Boxmeer krijgen daarna vijf laboratorium-proefjes. Ze gaan bijvoorbeeld een bacteriepreparaat of parasieten bekijken onder de microscoop, handen wassen met poeder en UV-licht, een heuse ‘CSI proef’ en pipetteren, met mooie kleurreacties als resultaat. Ook staat een clean room workshop op het programma. Na het praktijkonderdeel delen de meiden de opgedane kennis in kleine groepjes, met korte presentaties.
MSD Animal Health in Boxmeer is de grootste locatie van MSD wereldwijd op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van vaccins en geneesmiddelen voor dieren.

Oss

Bij MSD in Oss werken 1.500 mensen in de productie van geneesmiddelen (biotech en farmaceutische productie) en ondersteunende functies. Op de locatie Moleneind in het centrum van de stad zijn ook dit jaar leerlingen van twee Osse scholen te gast: Het Maaslandcollege en Het Hooghuis. Ook dit jaar is een interessant programma samengesteld waarin de meiden verschillende onderdelen volgen om kennis te maken met de techniek bij MSD. Ze volgen twee workshops: ontdek de wereld van de onzichtbare beestjes en Life Science technieken. Ook krijgen ze een rondleiding in een chemisch laboratorium.

Kijk voor meer informatie op de websites van Girlsday en VHTO