CALPRO (Maandelijkse Calprotectine Thuistest)

Mensen met chronische darmontsteking krijgen meer regie over hun aandoening

Met de Calprotectine Thuistest kunnen mensen met inflammatoire darmziekten, kortweg IBD (afgeleid van het Engelse Inflammatory Bowel Disease), thuis hun ziekteactiviteit meten en delen met hun arts. Hiermee krijgen ze meer controle over en inzicht in hun behandeling.

In Nederland lijden ruim 80.000 mensen aan IBD. Hier vallen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn onder. De ziekte kenmerkt zich door periodes van opvlammingen waarin de ontstekingsverschijnselen erger zijn. De behandeling is gericht op het terugdringen van de ontstekingen, want die kunnen leiden tot vervelende en soms ernstige klachten. IBD is niet te genezen en patiënten moeten dan ook levenslang medicijnen gebruiken om de ziekte rustig te houden en opvlammingen te voorkomen.

Calprotectine

Calprotectine is een lichaamseigen stof die terecht komt in de ontlasting. Als de darm ontstoken is, komt er meer calprotectine in de ontlasting terecht. De hoeveelheid calprotectine in de ontlasting is daarmee een betrouwbare indicator voor de mate van ontsteking in de darm . Als patiënten regelmatig calprotectine meten, dan krijgen zij meer inzicht in hun ziekteactiviteit en kunnen zij een opvlamming zien aankomen om dit vervolgens te bespreken met hun behandelend arts.

Hoe werkt de Calprotectine Thuistestkit?

De Calprotectine Thuistestkit bevat alle benodigdheden voor het correct uitvoeren van de thuistest, van handschoenen tot een testcassette. De test werkt met een bijbehorende app die voor elk type smartphone beschikbaar is. De patiënt neemt een monster uit de ontlasting en maakt een extractie op de testcassette. Na 15 minuten kan de test worden afgelezen. Het resultaat wordt met een mobiele app gescand en automatisch met een behandelaar gedeeld. Met behulp van een online dashboard kan de behandelend arts de resultaten zien en de ziekteactiviteit op afstand monitoren en neemt indien nodig contact op met de patiënt.

Wat levert het op?

De frequente monitoring van de calprotectinewaarde geeft inzicht in de ziekteactiviteit en verhoogt de voorspelbaarheid van het ziekteverloop. Ook het feit dat de resultaten sneller beschikbaar zijn dan bij een klinische test draagt daaraan bij. Aangezien de test eenvoudig thuis kan worden uitgevoerd, krijgen de patiënten steeds meer inzicht in en controle over hun behandeling.

Waarom doet MSD dit?

MSD wil een bijdrage leveren aan een duurzaam betaalbare gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Wij werken daarom samen met partners in de zorg – zoals artsen, patiënten en beleidsbepalers – om geneesmiddelen op een doelmatige en kostenbewuste manier in te zetten. Geneesmiddelen die het verschil kunnen maken tussen ziek op bed liggen of weer deelnemen aan de maatschappij en soms zelfs tussen leven en dood. Duurzaam betaalbare zorg is ook onze zorg.