15 NOVEMBER 2018: 1-DAAGSE MSD ACADEMY 2018 “EEN GEZONDE RELATIE TUSSEN MENS EN DIER“

EEN GEZONDE RELATIE TUSSEN MENS EN DIER

Huisarts én dierenarts spelen een cruciale rol in de zorg voor een gezonde relatie tussen mens en dier. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van ziekten van dier naar mens, zoals toxoplasmose, toxocarose, leptospirose en kattenkrabziekte. Ook is gebleken dat het risico op tekenbeten anderhalf keer hoger is voor honden- en katteneigenaren.

Daarnaast hebben artsen steeds vaker te maken met de invloed van berichten op social media over bijvoorbeeld vaccinatie. Wat kunnen we hiervan leren en hoe gaan we hiermee om? Over deze onderwerpen heeft MSD Academy een afwisselend en interessant wetenschappelijk programma samengesteld met sprekers uit de humane en de veterinaire wereld, en uit de communicatiewetenschap.

ACCREDITATIE
Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij het College voor Accreditatie Huisartsen van de KNMG, en bij de CKRD voor dierenartsen. Accreditatie geldt per dag en punten kunnen per dag toegekend worden indien het gehele programma van de dag gevolgd is.

09:30 – 10:00 uur   Ontvangst en registratie

10:00 – 10:15 uur    Opening (Prof. Dr. Frans van Knapen, hoogleraar Veterinaire Volksgezondheid aan de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht)

10:15 – 10:45 uur    Gezonde relatie tussen mens en dier (Dr. Ing. Paul Overgaauw, Specialist Veterinaire Microbiologie KNMvD, Dipl. ACVM, SMBWO erkend parasitoloog, v.h. lector diergezondheid)

10:50 – 11:20 uur    Verhalen en tegenverhalen in massamedia en social media (Prof. Dr. José Sanders, hoogleraar Narratieve Communicatie -afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen, Centre for Language Studies, Radboud Universiteit)

11:20 – 11:40 uur    Koffiepauze

11:40 – 12:10 uur    Q-koorts in de praktijk (Drs. Alfons Olde Loohuis, huisarts in Herpen ten tijde van de uitbraak van Q-koorts in 2007)

12:15 – 12:45 uur     Laatste inzichten over de ziekte van Lyme (Prof. Dr. Joppe Hovius, internist-infectioloog bij AMC in Amsterdam, en Drs. K.E. Hovius, dierenarts te Veldhoven)

12:45 – 13:45 uur    Lunchpauze

13:45 – 14:30 uur    Leptospira spp. infection in dogs and cats and its zoonotic risk (Prof. Dr. Katrin Hartmann, Ludwig Maximilian University München)

14:30 – 15:15 uur     Leptospirose in de Nederlandse (dierenarts)praktijk (Dr. Marga Goris, Head OIE and National Collaborating Centre for Reference and Research on Leptospirosis, Academic Medical Center, Department of Medical Microbiology, University of Amsterdam)

15:15 – 15:35 uur     Koffiepauze

15:35 – 16:05 uur    Consult / klinische les (Dr. Ing. Paul Overgaauw & Drs. Alfons Olde Loohuis)

16:10 – 16:30 uur     Afsluiting (Prof. Dr. Frans van Knapen)

De kosten voor deelname aan de MSD Academy bedragen € 50,-. Naast het wetenschappelijk programma ontvangt u koffie, thee en lunch. De betaling vindt plaats via éénmalige incasso.

Wanneer de huisarts/dierenarts als vrije beroepsbeoefenaar/ondernemer kosten maakt voor een vakcursus of -opleiding, zijn deze kosten voor 100% aftrekbaar van de fiscale winst.

Wilt u dit niet missen? Schrijf u dan snel in, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

MSD Academy informatielijn 0800-0227222 | info@msdacademy.nl | www.msdacademy.nl | VACC-1263223-0008