Sponsoring & Donaties

Alleen projecten die rechtstreeks bijdragen aan medische educatie komen  in aanmerking voor sponsoring. We hanteren daarbij een aantal duidelijke criteria voor sponsorverzoeken.

In de eerste plaats moeten projecten zich dus richten op medische educatie. Daar vallen ook medisch-wetenschappelijke symposia of congressen onder. Verder moet er een goed uitgewerkt plan zijn, waarin vooraf duidelijk is waaraan het geld wordt besteed en waarbij achteraf verantwoording afgelegd kan worden over uitgaven. Ook is een eis dat er meerdere sponsors bij het project betrokken zijn.

Wat we niet ondersteunen? Projecten die níet direct bijdragen aan medische educatie. Zoals studiereizen, studentenfeesten of het drukwerk van proefschriften. Ook sportprojecten of individuele sportactiviteiten voor goede doelen ondersteunen we niet: als MSD hebben we ons als hoofdsponsor verbonden aan KiKa én ons eigen project ‘Handen uit de Mouwen’.

Aanvraag indienen

Beantwoord de volgende vragen bij het indienen van de aanvraag;

  • Om wat voor een soort organisatie gaat het? (Op welke manier gaat het om medische educatie?)
  • Waarom is juist MSD een geschikte sponsor voor de bijeenkomst?
  • In welke periode vindt de bijeenkomst plaats?
  • Wat wordt van ons als sponsor verwacht?
  • Wat is de tegenprestatie?
  • Om welke doelgroep(en) gaat het?
  • Hoeveel deelnemers worden er verwacht
  • Welke andere sponsors zijn er eventueel bij betrokken?
  • Zorg voor een duidelijk overzicht van de uitgaven voor gastvrijheid. (Hoe ziet de begroting er uit, zowel de inkomsten als uitgaven?)

Sponsoraanvragen kunnen per e-mail worden ingediend.