MSD en Diabetes

Momenteel hebben ruim één miljoen mensen in Nederland diabetes. Jaarlijks komen daar ruim 61.000 mensen bij. Dat zijn er bijna 1.200 per week, 169 per dag. Negen op de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2 (cijfers via https://www.volksgezondheidenzorg.info/).

Diabetes type 2

MSD zet zich vooral in op de behandeling van diabetes type 2. Vroeger werd type 2  ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd, maar we zien dat het tegenwoordig op steeds jongere leeftijd voorkomt. Veel mensen in Nederland lopen rond met diabetes type 2 zonder het weten. Het huidige precieze aantal is niet bekend, maar in 2010 waren dat er naar schatting zo’n 200.000. Omdat de klachten langere tijd vaag kunnen blijven wachten mensen met een bezoek aan de huisarts. Het niet onderkennen van diabetes type 2 kan gevaarlijk zijn en blijvende schade aanrichten in het lichaam.

Wat wij doen aan diabetes

Al bijna honderd jaar zetten we ons in voor goede diabeteszorg. Het huidige MSD in Nederland combineert de jarenlange ervaring van een aantal farmaceutische bedrijven, die allen hun sporen verdiend hebben op het gebied van productie, onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.

In Oss startten we in 1923 met het winnen van insuline uit de alvleesklieren van varkens. Het toenmalige Organon had daarmee een wereldprimeur. Nog steeds is het toedienen van insuline een van de belangrijkste manieren om diabetes te behandelen, naast een behandeling met tabletten.

MSD aan basis DPP-4 remmers

Naast de bestaande behandelmogelijkheden van diabetes type 2 als insuline, metformine, sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen en GLP-1-analogen, werden er vanaf de jaren ’80 de zogenaamde DPP-4 remmers ontwikkeld. MSD stond aan de basis van deze ontwikkeling. De behandeling van diabetes type 2 via DDP-4 remmers via tabletten werkt afhankelijk van de hoogte van de bloedsuikerwaarde. Ze verlagen dus alleen het bloedsuiker als het moet. Je kunt dat vergelijken met een thermostaat van de verwarming. De verwarming slaat ook alleen aan als het te koud wordt en slaat weer af als de temperatuur op peil is. Door de bloedsuikerafhankelijke werking neemt de kans op hypo’s af.

Meer weten over diabetes

Meer informatie over diabetes kun je vinden via:

  • Diabetesvereniging Nederland (www.dvn.nl)
  • Diabetes Interactief Educatie Programma (www.diep.info)