MSD en Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Een te hoog cholesterolgehalte is één van de factoren die het risico op hart- en vaatziekten of een beroerte vergroot. Een goede controle van het cholesterolgehalte is dus belangrijk.

Cholesterol

Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor en kan leiden tot slagaderverkalking (atherosclerose). Een lager cholesterolgehalte vermindert de kans op hart- en vaatziekten.

Wanneer iemand een te hoog choresterolgehalte heeft dan is een behandeling met geneesmiddelen niet altijd nodig. Een gezonde leefstijl is de eerste stap en kan het gehalte verlagen. Onder een gezonde levensstijl verstaan we gezond eten, voldoende bewegen en niet roken.

Er zijn ook mensen die wel via geneesmiddelen hun cholesterolgehalte moeten verlagen. Om te bepalen of een persoon voor een dergelijke behandeling in aanmerking komt, kijkt een arts naar meer factoren dan alleen het cholesterolgehalte. Bij een dergelijke beslissing wordt er ook gekeken naar risicofactoren. De behandeling is vooral gericht op het verlagen van het LDL-cholesterol. De streefwaarde is 2,5 mmol/l of lager.

Wat wij doen tegen hart- en vaatziekten

We hebben een lange historie in de behandeling van hart- en vaatziekten in het algemeen en het beheersen van cholesterol in het bijzonder. In 1989 introduceerden we de eerste statine in Nederland. In de afgelopen jaren gingen innovatie en onderzoek door, om ook op andere manieren het cholesterol verder te verlagen.

Meer informatie over cholesterol, hart- en vaatziekten of beroerte?

Meer informatie is te vinden via:

  • De Hartstichting (www.hartstichting.nl)
  • Het Hartvolgers Portaal (http://hart.volgers.org)