KEYTRUDA® (pembrolizumab) vergoed als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker

MSD is verheugd vandaag, vrijdag 9 juni, bekend te kunnen maken dat pembrolizumab nu in Nederland volledig vergoed voorgeschreven kan worden als eerstelijnsbehandeling voor uitgezaaide niet-kleincellige longkanker. Daarmee is pembrolizumab, naast de reeds vergoede indicatie melanoom, nu ook voor longkanker en klassiek Hodgkinlymfoom opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2017 er voor alle volwassen patiënten toegang is tot pembrolizumab voor de geregistreerde Europese indicaties. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en MSD zijn een financieel arrangement tot 2020 overeengekomen voor alle geregistreerde indicaties  en alle toekomstige registraties van pembrolizumab in deze periode.

“Het is voor het eerst in Nederland dat immunotherapie als eerstelijnsbehandeling kan worden voorgeschreven aan patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker. De behandeling van longkanker met pembrolizumab gaat samen met de PD-L1 biomarker. Dit is een test die vooraf kan voorspellen welke patiënten het meeste baat kunnen hebben bij de behandeling. Inzet van de biomarker past in ons streven naar goed geneesmiddelengebruik en om de juiste behandeling, voor de juiste patiënt op het juiste moment aan te bieden”, aldus Kaja Natland, Managing Director van MSD Nederland.

Een doelmatige behandelkeuze met de PD-L1 biomarker

De Europese goedkeuring van pembrolizumab voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker is onder meer gebaseerd op de resultaten van de KEYNOTE-024 studie. Deze studie laat een langere overleving zien bij patiënten die behandeld zijn met pembrolizumab versus de standaard behandeling met platinumbevattende chemotherapie. Daarnaast is aangetoond dat patiënten met een hoge PD-L1 expressie op de tumor een grotere kans hebben op baat bij de behandeling met pembrolizumab.[i] Kennis van de PD-L1 expressie maakt het dus mogelijk voor patiënten en hun artsen om samen een beter geïnformeerde keuze te maken ten aanzien van het behandelplan. Naast de eerstelijnsbehandeling is pembrolizumab ook beschikbaar als tweedelijnsbehandeling, na progressie op chemotherapie, voor patiënten met een tumor PD-L1 expressie van 1% of meer.[ii]

Pembrolizumab in Nederland

Pembrolizumab is een anti-PD-1 immunotherapie die behoort tot de nieuwe generatie van immuno-oncologische geneesmiddelen van MSD. Pembrolizumab is ontdekt en deels ontwikkeld door MSD in Oss en wordt daar ook geproduceerd. In Nederland is pembrolizumab sinds 2015 vergoed beschikbaar voor de behandeling van patiënten met gevorderd melanoom. In de zomer van 2016 werd pembrolizumab in Europa goedgekeurd als behandeling van niet-kleincellige longkanker na progressie op chemotherapie. Na deze goedkeuring kwam het middel in de ‘pakketsluis’ voor innovatieve geneesmiddelen van het ministerie van VWS. In januari 2017 werd pembrolizumab goedgekeurd als eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige longkanker. En in mei voor recidief of refractair klassiek Hodgkinlymfoom. Nu het middel uit de sluis is, komt pembrolizumab voor al deze indicaties beschikbaar in Nederland en wordt het vergoed binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering.

Longkanker

Longkanker is de meest dodelijke vorm van kanker. Jaarlijks overlijden er in Nederland bijna 10.500 mensen aan de gevolgen van longkanker. Ruim 12.000  Nederlanders kregen in 2015 de diagnose longkanker.[iii] De twee meest voorkomende soorten longkanker zijn niet-kleincellige- en kleincellige longkanker. In Nederland zijn, één jaar na diagnose van niet-kleincellige longkanker in gevorderd stadium, nog ongeveer 20% van de patiënten in leven.[iv]

[i] http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1606774/ , Reck et al (KN-024)

[ii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27676480, Herbst et al (KN-010)

[iii] http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Dataset_1/img576d238e2ad89, http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Sterfte_darm/img576d241bc0d75, http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Sterfte_borst/img576d24353f882,

http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Sterfte_Long/img577227ab56eea.

[iv] https://www.kanker.nl/bibliotheek/niet-kleincelligee-longkanker/wat-is/1618-overleving-niet-kleincelligee-longkanker.

 

MSD for Mothers. Juist op moederdag!

Op zondag 14 mei as. vieren we moederdag. Voor alle moeders op de wereld. En we staan stil bij het werk van MSD for Mothers, omdat nog steeds elke twee minuten ergens op de wereld een vrouw overlijdt door complicaties tijdens haar zwangerschap of bevalling. Het grootste risico lopen vrouwen in ontwikkelingslanden. Voornaamste oorzaken van overlijden: ernstige bloedingen na de bevalling en zwangerschapsvergiftiging.

Met de juiste middelen kunnen ernstige bloedingen en zwangerschapsvergiftiging behandelbare complicaties worden in plaats van de oorzaak van overlijden.

 

MSD for Mothers is in 2011 gestart met als opdracht om de wereldwijde moedersterfte terug te dringen. MSD stelt hiervoor 500 miljoen dollar beschikbaar over een periode van 10 jaar. Samen met partners heeft MSD for Mothers grote stappen gezet. Zo zijn meer dan 10.000 gezondheidswerkers getraind, hebben meer dan 6 miljoen vrouwen inmiddels toegang tot betaalbare gezondheidszorg en anticonceptie, en is de kwaliteit van meer dan 2.500 gezondheidscentra verbeterd.

Maar nog steeds overlijden elk jaar bijna 300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap of bevalling. Het werk van MSD for Mothers en al haar partners blijft dus nodig. En juist in deze meimaand willen daar onze aandacht op vestigen. Omdat elk kind een moeder verdient, en omdat geen enkele moeder zou moeten overlijden terwijl ze leven geeft.

Bekijk deze indrukwekkende video en zie waarom we wereldwijd doorzetten tot moedersterfte tot het verleden behoort.

Mectizan donatie draagt bij aan uitroeien olifantziekte Togo en wereldrecord

World Health Organization bevestigt officieel dat olifantsziekte (lymphatic filariasis) niet meer voorkomt in Togo. Dit is mede het gevolg van het Mectizan Donatie Programma waar MSD in participeert. Daarnaast heeft MSD met een donatie van Mectizan (ivermectine) er aan bijgedragen dat Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases een nieuw wereldrecord heeft gevestigd.

Haarlem, dinsdag 9 mei 2017 – De World Health Organization (WHO) heeft bekend gemaakt dat olifantsziekte (lymphatic filariasis) niet langer meer voorkomt in Togo (West-Afrika). MSD is verheugd dat we via onze participatie in het Mectizan Donatie Programma (MDP) daar een grote bijdrage aan hebben kunnen leveren. We hebben president Faure Gnassingbé dan ook van harte gefeliciteerd met dit nieuws. Daarnaast feliciteert  MSD ook het collectief Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases met hun vestiging van een nieuw wereldrecord medicijndonatie. Door zelf 4 miljoen doseringen ivermectine tabletten te doneren hebben we bijgedragen aan dit mooie initiatief ter gelegenheid van het vijf-jarig bestaan van het collectief.

 Olifantsziekte uitgeroeid in Togo

Togo is het eerste land in Afrika waarvoor de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de verificatie heeft gegeven dat olifantsziekte daar is geëlimineerd. In april heeft het samenwerkingsverband van GSK, het Mectizan Donatie Programma (MDP) en MSD President Faure Gnassingbé, de regering en de inwoners van Togo gefeliciteerd met de succesvolle bestrijding van dit volksgezondheidsprobleem.

Olifantsziekte is een verminkende aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet die overgedragen wordt door muggenbeten. Volgens de WHO is olifantsziekte geconstateerd in 73 landen en zijn naar schatting 120 miljoen mensen besmet met deze parasiet. Langdurige, chronische infecties kunnen schade veroorzaken aan het lymfatisch stelsel, waardoor ledematen, borsten en genitaliën ernstig en onomkeerbaar opgezwollen kunnen raken.

Record aantal ivermectine tabletten gedoneerd

Ivermectine, het middel tegen rivierblindheid en olifantsziekte dat in Haarlem geproduceerd wordt, maakt deel uit van een nieuw wereldrecord. Guiness World Record erkende op 18 april het record van Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases. Dit collectief wist in 24 uur tijd 207 miljoen medicijnen gedoneerd te krijgen – waaronder ivermectine.

MSD doneerde 4 miljoen doseringen ivermectine als onderdeel van de recordpoging, die werd gedaan om de vijfde verjaardag kracht bij te zetten van de collectieve inzet om verwaarloosde tropische ziekten aan te pakken. In de verklaring, die in 2012 in Londen werd getekend, zetten partners zich in om in 2020 tien specifieke aandoeningen uit te roeien.

Over het Mectizan Donatie Programma

In 1987 heeft MSD het Mectizan Donatie Programma opgezet. In Haarlem staat de enige fabriek ter wereld waar het geneesmiddel ivermectine wordt geproduceerd, dat rivierblindheid en olifantsziekte helpt voorkomen. Via dit programma geeft MSD al 30 jaar lang kosteloos ivermectine voor de behandeling van rivierblindheid aan miljoenen mensen in Afrika, Latijns-Amerika en Jemen. In totaal gaat het hier om meer dan 3 miljard behandelingen.

De aanpak van rivierblindheid levert concrete resultaten op. In juli 2016 werd Guatemala het vierde land achter Columbia (2013), Ecuador (2014) en Mexico (2015) waar de WHO bevestigde dat rivierblindheid helemaal uitgeroeid is.

Nobelprijs

In 2015 werd bekend dat de Ier William C. Campbell  de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde gewonnen heeft. Dr. Campbell, die ruim 30 jaar als onderzoeker voor MSD werkte, deelt de prijs met de Japanner Satoshi Omura. Samen stonden zij aan de oorsprong van ivermectine.

 

Belang van vaccineren onderstreept tijdens World Immunization Week #VaccinesWork

Van 24 tot en met 30 april was het World Immunization Week, een initiatief van World Health Organization (WHO). Het thema is #VaccinesWork en had tot doel zo veel mogelijk mensen in de wereld te beschermen tegen infectieziekten. Daarmee wordt het belang van vaccineren onderstreept: vandaag de dag helpen vaccins meer dan 30 infectieziekten te voorkomen. MSD speelt een belangrijke rol in de bestrijding van infectieziekten en werkt al meer dan een eeuw aan de ontdekking, ontwikkeling, productie en distributie van innovatieve vaccins.

Pokken maakten ooit miljoenen dodelijke slachtoffers, maar tegenwoordig bestaat de ziekte niet meer. Ook polio is bijna van de aardbodem verdwenen. Dankzij vaccins maken mazelen, kinkhoest en de bof minder slachtoffers dan ooit. #VaccinesWork. Het blijft daarom belangrijk om je te laten vaccineren, hier in Nederland en in de rest van de wereld. De WHO schat dat er nu wereldwijd jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen minder doden te betreuren zijn door vaccinaties. En het heeft zich ten doel gesteld om nog eens 1,5 miljoen dodelijke slachtoffers te voorkomen door wereldwijd de vaccinatiegraad te verhogen.

 

 

MSD in Haarlem een belangrijke schakel

MSD streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen over de hele wereld toegang hebben tot onze vaccins. De locatie in Haarlem speelt daarbij een belangrijke rol: vanuit hier verpakken en distribueren we jaarlijks 80 miljoen doses vaccins naar 140 landen wereldwijd. Sinds 2010 is de distributie van het aantal doses bijna verdubbeld tot ruim 150 miljoen doses vaccins per jaar.

Dr. Maurice Hilleman

MSD collega Maurice Hilleman (1919-2005) speelde een essentiële rol bij de vele ontwikkelingen op het gebied van vaccins. In zijn hele carrière ontwikkelde hij meer dan veertig vaccins voor zowel mensen als dieren. Hij wordt daarom beschouwd als de meest succesvolle ontwikkelaar van vaccins in de geschiedenis. Een flink aantal van de vaccins van Hilleman is nog steeds in gebruik.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/

Wij zorgen voor gezondheid. Samen met jou. MSD lanceert nieuwe corporate video

Onze gezondheid is het meest dierbare wat er is, maar gezondheid is niet vanzelfsprekend.
Samen met zorgverleners, beleidsmakers en verzekeraars zijn wij er om je daarmee te steunen.
Wij zijn MSD.

In een nieuwe, korte bedrijfsfilm laat MSD zien dat het bedrijf in Nederland actief is op tal van terreinen. Elke dag weer zijn zo’n 4.000 MSD’ers bezig met de zorg voor gezondheid. Van de allereerste ontwikkelingsfase op weg naar een nieuw geneesmiddel tot het veiligstellen van bestaande en bewezen behandelingen. Zo zorgen we samen voor de gezondheid van honderden miljoenen mensen, in Nederland en ver daarbuiten. We bieden patiënten én zorgverleners innovatieve geneesmiddelen die het verschil kunnen maken tussen ziek op bed liggen én de gewone, dagelijkse dingen doen. Soms zelfs tussen leven en dood.

Aan de hand van de verhalen van drie medewerkers laten we in de film zien dat MSD veel meer doet dan productie van geneesmiddelen. Optimale zorg – voor en door mensen – en innovatie staan centraal. Want bij MSD zoeken we continu nieuwe oplossingen. Altijd met aandacht voor de juiste patiënt op het juiste moment.

Benieuwd geworden?
In de onderstaande video komen de persoonlijke verhalen naar voren van Frederik (MSD, Haarlem), Lieve (MSD, Biotech-productie Oss) en Rick (MSD, productie Haarlem).

 

Klik hier als je de video direct via ons YouTube kanaal wilt bekijken.